การติดตั้ง WordPress แบบทำเอง จะต้องสร้างไฟล์ฐานข้อมูล MySQL ก่อนดังนี้

การติดตั้ง WordPress ด้วยตนเอง ต้องทำเองทุกขั้นตอน โดยจะทำการอัพโหลดไฟล์ของ WordPress เข้าพื้นที่เช่าทำเว็บไวต์ก่อน แล้วจึงทำการติดตั้งอีกที

หากพื้นที่ให้เช่าทำเว็บไซต์ไม่มีโปรแกรมช่วยติดตั้ง WordPress ก็จำเป็นจะต้องทำเอง ติดตั้งเอง แบบทำมือ โดยจะเริ่มตั้งแต่การ ดาวน์โหลดโปรแกรมเอง อัปโหลดเข้าเว็บไซต์ แล้วจึงทำการติดตั้ง ซึ่งจะมีหลายขั้นตอนพอสมควร

ตัวอย่างการติดตั้ง WordPress โดยเน้นการใช้โปรแกรมช่วยติดตั้งอัตโนมัติ ชื่อ Installatron Applications Installer ซึ่งมากับโปรแกรม DirectAdmin โปรแกรมบริหารจัดการเว็บไซต์ที่ทางผู้ให้เช่าพื้นที่ทำเว็บไซต์ส่วนใหญ่ในเมืองไทยนิยมใช้ กัน

การทำเว็บไซต์คลิกโฆษณาจำเป็นต้องเน้นเป็นพิเศษในการเลือกชื่อโดเมน ถ้าผิดพลาดก็จะเสียเงินเปล่า การเลือกชื่อโดเมนเนม นั้นมีหลักการ หรือเทคนิคหลายอย่าง ที่จะต้องศึกษาให้รอบคอบ

Subcategories

รวมบทความสอนการหาเงินจากการทำเว็บไซต์ ทำบล็อกเพื่อหาเงินกับการคลิกโฆษณาที่แสดงในเว็บไซต์หรือบล็อก โดยเน้นการหาเงินกับ Google Adsense และ Yengo