การดูหน้าตาเว็บไซต์ในครั้งแรกหลังตั่งค่าเสร็จแล้ว เข้าเว็บไซต์ครั้งแรกหลังตั้งค่า

หลังจดโดเมนและเช่าพื้นที่ทำเว็บไซต์ ตลอดจนตั้งค่าจับคู่กัน และเว็บไซต์สามารถใช้งานได้แล้ว ทุกคนย่อมต้องการอยากจะเห็น เว็บไซต์ ของตนในครั้งแรกนั้นหน้าตาจะเป็นอย่างไร

เมื่อจับคู่โดเมนและพื้นที่เว็บไซต์เสร็จแล้ว อาจจะต้องใช้เวลาประมาณ 2 วันเพื่อรอให้ระบบตั้งค่าให้เรา แต่ส่วนใหญ่จะใช้เวลาเร็วกว่านั้น อาจจะไม่ถึงชั่วโมง ก็จะสามารถเข้าใช้านเว็บไซต์ของเราได้

หลังจากได้จดโดเมนและเช่าพื้นที่ทำเว็บไซต์เรียบร้อยแล้ว ต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนสุดท้าย จะเป็นการจับคู่โดเมนเว็บไซต์ของเรากับ พื้นที่ เช่าทำเว็บไซต์ หากไม่ตั้งค่าก็จะใช้งานไม่ได้

การเช่าพื้นที่ทำเว็บ หรือ Webhosting หรือ Hosting จะหมายถึง พื้นที่เช่าทำเว็บไซต์ หากมีแต่โดเมนเว็บไซต์อย่าง rodusedcar.com อย่าง เดียวเว็บไซต์ของเราจะไม่สามารถใช้งานได้ จำเป็นจะต้องเช่าพื้นที่เก็บไฟล์เพื่อไว้ลงโปรแกรมทำเว็บไซต์อย่าง Wordpress, Joomla หรือ โปรแกรมอื่น เก็บไฟล์เว็บเพจ ไฟล์รูปภาพหรือไฟล์อื่นๆ ที่จำเป็นต่อการทำเว็บไซต์

หลังจากได้จดโดเมนเว็บไซต์แล้ว จำเป็นจะต้องตรวจสอบว่าใครเป็นเจ้าของตัวจริง เพื่อความมั่นใจว่า โดเมนเว็บไซต์เป็นของเราหรือไม่ โดยเฉพาะการจ้างคนจดโดเมนให้เรา บางคนถือโอกาสจดทะเบียนเป็นชื่อตัวเอง ซึ่งจะมีวิธี ตรวจสอบง่ายๆ ดังนี้

Subcategories

รวมบทความสอนการหาเงินจากการทำเว็บไซต์ ทำบล็อกเพื่อหาเงินกับการคลิกโฆษณาที่แสดงในเว็บไซต์หรือบล็อก โดยเน้นการหาเงินกับ Google Adsense และ Yengo