งานบางอย่างเป็นการผลิตสินค้าตามลูกค้าสั่ง อย่างการตัดเย็บเสื้อผ้า ร้านเสริมสวย หากลูกค้าติดเจ้าของร้าน ต้องเป็นงานตัดเย็บโดยช่างใหญ่เท่านั้น กรณีนี้ ก็จะไม่สามารถเพิ่มยอดการผลิตได้ ช่างบางคนทำงานได้วันละ 2 ตัว ก็จะได้แค่นั้น ปัญหาใหญ่จะเกิดขึ้น เมื่อตัวเองเจ็บป่วยทำงานไม่ได้ ไม่มีรายได้เพราะลูกค้าไม่ยอมรับงานจากลูกจ้าง งานประเภทเสริมสวยก็เช่นกัน

ทรัพย์สมบัติ เครื่องมือ เครื่องใช้ สิ่งของ ยานพาหนะ สัตว์เลี้ยง ผู้คนรอบตัวเรา ต้องหาวิธีให้ช่วยกันทำมาหากิน ช่วยกันทำงาน ช่วยสร้างรายได้ คนทำอาชีพอิสระต้องยึดแนวทางนี้ หากต้องการรายได้ที่มั่นคงจากหลายทาง

ในบทความนี้จะแนะนำวิธีทำงานหลายอย่างพร้อมกันหรือการทำหลายอาชีพในเวลาเดียวกัน จำเป็นต้องรู้วิธีการจัดการ ไม่เช่นนั้นสมองระเบิด เครียดตายแน่นอน แต่หากรู้วิธีจัดการ ต่อให้งานมากเพียงใด ก็สำเร็จได้ไม่ยาก บางคนอยู่ต่างประเทศแต่จ้างคนทำงานอยู่เมืองไทย ระยะทางไกลไม่ใช่ปัญหา

อาชีพอิสระมีหลายประเภท แต่นอกเหนือจากอาชีพเกี่ยวกับปัจจัย 4 หรือความต้องการพื้นฐานต่อการใช้ชีวิต อาหาร เสื้อผ้า ที่อยู่อาศัย มือถือ ยานพาหนะแล้ว บางอาชีพจำเป็นต้องศึกษาหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะงานที่เกี่ยวกับเทคโนโลยี่ ไอที มีเรื่องใหม่ๆ เกิดขึ้นทุกวัน ต้องตามให้ทันเพื่อให้มีเรื่องมาแชร์ มาเล่าให้ฟัง ไม่เช่นนั้นมีโอกาสตกงาน

การเริ่มต้นทำงานส่วนตัว อาจเป็นการทำงานร่วมกับผู้อื่น เพื่อนฝูงหรือคนในครอบครัวหรือคู่ครอง การตั้งกฏระเบียบ การแบ่งงาน แบ่งรายรับกันให้ชัดเจน เป็นเรื่องสำคัญ เพื่อป้องกันปัญหาที่จะเกิดตามมาในภายหลัง ซึ่งมักจะมีปัญหาตามมาเสมอ