งานอิสระบางประเภทที่ต้องมีหน้าร้าน การตกแต่งร้านต้องระวังงบบานปลาย บางคนทำร้านกาแฟเฉพาะการตกแต่งร้านก็หมดไปแล้ว 6-7 แสนบาท นี่ยังไม่รวมเครื่องมือ อุปกรณ์ และการจ้างพนักงาน ขายกาแฟแก้วละ 40-50 บาท แล้วเมื่อไรจะคืนทุน