อาชีพอิสระมีหลายประเภท แต่นอกเหนือจากอาชีพเกี่ยวกับปัจจัย 4 หรือความต้องการพื้นฐานต่อการใช้ชีวิต อาหาร เสื้อผ้า ที่อยู่อาศัย มือถือ ยานพาหนะแล้ว บางอาชีพจำเป็นต้องศึกษาหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะงานที่เกี่ยวกับเทคโนโลยี่ ไอที มีเรื่องใหม่ๆ เกิดขึ้นทุกวัน ต้องตามให้ทันเพื่อให้มีเรื่องมาแชร์ มาเล่าให้ฟัง ไม่เช่นนั้นมีโอกาสตกงาน

 

อย่างการทำหนังสือขาย สำนักพิมพ์ต่างๆ ทุกวันนี้พากันปิดตัวไปมาก แม้กระทั่งสำนักพิมพ์ใหญ่ๆ เพราะหนังสือไม่สามารถขายได้อีกต่อไปแล้ว ถึงเวลาล้มหายตาจจาก สถาบันติวเตอร์ โรงเรียนสอนคอมพิวเตอร์ ก็เช่นกัน เพราะในเว็บไซต์หรือใน Youtube มีวิดีโอทุกเรื่อง

 

ดังนั้นการทำอาชีพอิสระ จึงไม่เพียงต้องพัฒนาตนเองตลอดเวลา แต่ยังต้องวิเคราะห์ หาความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นนั้น ส่งผลกระทบอะไรต่องานของตนเองอย่างไรบ้าง มีโอกาสตกงานหรือไม่

 

ทุกวันนี้และในอนาคตจะมีสินค้าจากจีนเข้ามาง่ายขึ้นซึ่งมีราคาถูกกว่า และชาวจีนก็เริ่มค้าขายโดยตรงกับคนไทยโดยตรงผ่านเว็บไซต์ alibaba หรือ lazada การสั่งสินค้าอย่างใน lazada ก็จะส่งจากเมืองจีนมายังเมืองไทย ตัดคนไทยที่เป็นพ่อค้าคนกลางออกไป ซึ่งพ่อค้าเหล่านี้ก็เป็นคนนำเข้าสินค้าจากจีน ผู้ผลิตสินค้าในไทย ก็ต้องเตรียมปรับตัว เพราะสินค้าจากจีนจะมีราคาถูกกว่า อาจผลิตสินค้าราคาถูกสู้สินค้าจากจีนไม่ได้

 

เชื่อว่าในอนาคตไม่ไกล คงได้เห็นคนทำอาชีพอิสระ หลายสาขาพากันตกงานเช่นกัน ดังนั้นอาชีพนี้ก็ต้องศึกษาอยู่ตลอดเวลา แนะนำให้จับงานที่เกี่ยวกับปัจจัยพื้นฐานไว้บ้าง เพราะอย่างไรเสีย ผู้คนก็ต้องกินต้องใช้ ต้องมีที่อยู่อาศัย