การทำอาชีพอิสระ อาชีพส่วนตัวหากมีปัญหารบกวน ก็จะส่งผลต่อการทำงาน เพราะคนเรานั้นมีชีวิต มีความคิดเป็นของตนเอง หากไม่เข้าใจกัน การแก้ปัญหา ก็จะเป็นเรื่องยากมาก การมีชีวิตคู่อาจจะมีคู่ที่ดีไม่มีปัญหากันหรือมีคู่ที่มีปัญหา หรือมีครอบครัวที่มีปัญหา แต่ละปัญหา มีความยากง่ายในการแก้ไขปัญหาต่างกันไป ซึ่งก็มีหลายเรื่องที่จำเป็นจะต้องรู้เพื่อเตรียมตัวรับมือ

การเป็นพนักงานจะมีกฏระเบียบบังคับให้ต้องปฏิบัติตาม เมื่อปฏิบัติตามบ่อยๆ ก็จะเกิดเป็นความเคยชินและกลายเป็นคนมีระเบียบวินัย ส่วนพนักงานอิสระ ชีวิตเต็มไปด้วยความอิสระ ดังนั้นจะต้องฝึกวินัยในตัวเองให้มากกว่าการพนักงานบริษัท เพราะความอิสระจะนำมาซึ่งปัญหาแทบทุกเรื่องทั้งที่เกี่ยวกับเรื่องงานหรือเรื่องส่วนตัว

การทำอาชีพอิสระจะมีช่วงเวลาที่มีความทุกข์ หรือไม่สะดวกสบาย ในช่วงที่กำลังเริ่มต้นทำงาน กำลังสร้างเนื้อสร้างตัว ต้องควบคุมตัว เองในทุกด้าน ต้องประหยัด ต้องมีวินัยในการทำงาน การบริหารเงิน ซึ่งค่อนข้างเครียด

อะไรก็ตามที่มีความเป็นอิสระ ก็จะมีโอกาสเกิดปัญหามากกว่าสิ่งที่อยู่ในระเบียบในร่องในรอย เช่นเดียวกับอาชีพอิสระ ซึ่งมีโอกาส เกิดปัญหาในทุกๆ ด้านมากกว่าการทำงานเป็นพนักงาน เพราะพนักงานนั้นมีกฏระเบียบบริษัทคอยควบคุม ต่างจากคนทำงานส่วนตัว ต้องควบคุมตัวเอง หากคุมไม่อยู่ ชีวิตก็มีปัญหาแน่นอน โดยเฉพาะการขาดวินัยในการทำงาน หรือการใช้เงิน