คนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตในอาชีพการงาน หลายคนให้ความสำคัญอย่างมากกับการทำบุญ ทำความดี ช่วยเหลือผู้อื่น เพราะ เชื่อว่าสิ่งเหล่านี้จะช่วยส่งเสริมให้ชีวิต หรือการงานนั้น ประสบความสำเร็จ คนทำอาชีพอิสระ ทำงานส่วนตัวก็เช่นกัน การได้ช่วยเหลือสังคม ช่วยเหลือผู้อื่น ก็ย่อมจะมีผลตอบแทนที่ดีกลับมาเสมอ

 

ความเชื่อทางพุทธศาสนาของคนไทยเรานั้น จะเชื่อเรื่องบาปบุญ การทำบุญ ตายแล้วเกิดใหม่ บุญก็จะตามเราไปทุกภพทุกชาติ คนเรา เกิดมาทำไม ก็เกิดมาเพื่อทำความดี เพื่อสร้างบุญกุศลให้ตนเอง เพราะการเกิดเป็นคนนั้น จะสามารถสร้างบุญให้ตัวเองได้มากกว่าการเกิด ในภพภูมิอื่น ดังนั้นเมื่อมีรายได้ ก็ต้องพยายามแบ่งไปทำบุญ สร้าง กุศลให้ตัวเอง เมื่อทำงานจนประสบความสำเร็จแล้วก็อย่าลืมทำบุญ ฝึกสมาธิ แผ่เมตตา ให้สรรพชีวิต ช่วยเหลือผู้อื่นที่เดือดร้อน

 

การช่วยเหลือผู้อื่นนั้น ยังเป็นการเปิดโอกาสให้สามารถสร้างรายได้มหาศาลได้อีกทาง ลองดูตัวอย่างของ Facebaook หรือ Youtube ที่เปิดโอกาสให้คนใช้งานฟรี อัพโหลดวิดีโอ โพสต์ต่างๆ ได้ฟรี ก็จะมีช่องทางสร้างรายได้ขึ้นมาอัตโนมัติ ที่ใดมีคน ที่นั่นย่อมจะมี โอกาสสร้างรายได้ บางคนเน้นการให้ เน้นช่วยเหลือคนอื่น ก็จะได้รับเงินจากการบริจาคเข้ามามากมาย หรืออาจจะพ่วงขายสินค้าและ บริการของตนเองไปด้วย คนหมู่มากที่ได้เห็นสินค้า ก็จะมีโอกาสอุดหนุน แต่คนที่ตระหนี่ กลัวจะเสียทรัพย์ กลับจะยิ่งทำให้รายได้ลดลง และจนลง

 

ดังนั้นเมื่อเริ่มมีรายได้ อย่าได้กลัวการบริจาค หรือการช่วยเหลือผู้อื่น หรือทำประโยชน์เพื่อสังคม เพราะเมื่อมีคนรู้จักเรามากขึ้น ผู้คน เหล่านั้นจะมีโอกาสเข้ามาเป็นลูกค้าของเราได้เช่นกัน ยิ่งมีคนรู้จักหลักแสนหลักล้านคน โอกาสรวยเร็วจะมีความเป็นไปได้อย่างมาก หากมีสินค้า หรือบริการที่โดนใจ และหลายคนอยากจะอุดหนุน ก็มีโอกาสรวยเร็วมาก

 

ส่วนผลดีที่จะเกิดกับตัวเราเองอย่างหนึ่งก็คือ ความสุขทางใจ ที่ได้ช่วยเหลือผู้อื่น เรื่องนี้มีความสำคัญ เพราะช่วยให้เรารู้สึกดี มีความสุข รู้สึกภูมิใจในตัวเอง