คนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตในอาชีพการงาน หลายคนให้ความสำคัญอย่างมากกับการทำบุญ ทำความดี ช่วยเหลือผู้อื่น เพราะ เชื่อว่าสิ่งเหล่านี้จะช่วยส่งเสริมให้ชีวิต หรือการงานนั้น ประสบความสำเร็จ คนทำอาชีพอิสระ ทำงานส่วนตัวก็เช่นกัน การได้ช่วยเหลือสังคม ช่วยเหลือผู้อื่น ก็ย่อมจะมีผลตอบแทนที่ดีกลับมาเสมอ

สุขภาพเป็นเรื่องสำคัยอยู่แล้วสำหรับผู้ทำอาชีพส่วนตัว เพราะไม่มีสวัสดิการอะไรรองรับ ปัญหาเรื่องสุขภาพจึงต้องหาทางป้องกัน และศึกษาให้เข้าใจ เพื่อเตรียมตัวรับมือ โดยเฉพาะเมื่อยามแก่ชรา เริ่มสูงวัยทำอะไรไมได้แล้ว หรืออาจจะช่วยเหลือตัวเองไม่ได้แล้ว

สำหรับการทำอาชีพอิสระของคนโสด การเตรียมรับมือกับปัญหาความโดดเดี่ยว ปัญหาที่เกิดจากการอยู่คนเดียว เป็นเรื่องสำคัญ เพราะเหงาที่เกิดจากความโดดเดี่ยว อาจจะทำให้ชีวิตการงานพังได้เลยทีเดียว การเตรียมรับมือในเรื่องนี้ไม่ง่ายนัก อย่างน้อยก็ต้องรู้ว่า ความโดดเดี่ยวนั้นสร้างปัญหาอะไรตามมาบ้าง

การทำงานอิสระหากมีครอบครัว จำเป็นต้องฝึกสอนคนรอบตัวให้เรียนรู้งาน การวางตัวทายาทรับช่วงทำงานต่อ โดยเฉพาะในช่วง ที่กำลังสร้างเนื้อสร้างตัวเป็นเรื่องสำคัญ เพราะหากตัวเองทำงานไม่ได้ ก็จะไม่มีใครช่วยทำงานหรือหากประสบความสำเร็จแล้วก็ไม่มี ใครช่วยสานต่อทำให้เสียโอกาสอย่างมาก หรืองานนั้นอาจจะแย่ ได้รับผลกระทบกันหมดทุกคน

บทความนี้ก็จะแชร์ประสบการณ์ที่ตัวเองได้พบมา เป็นความรู้ เผื่อไว้รับมือกับปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น สำหรับคนทำอาชีพอิสระ ทำ งานส่วนตัว เมื่อต้องเข้าสังคม คบหาสมาคมกับผู้คน จะต้องวางตัวอย่างไร มีอะไรต้องเตรียมรับมือบ้าง ซึ่งผู้อ่านอาจจะไม่เจอในแบบที่ ผู้เขียนเจอมาก็ได้