การทำอาชีพอิสระ อาชีพส่วนตัว นอกจากการได้ทำในสิ่งที่ชอบแล้ว บางอาชีพก็มีโอกาสรวยเร็ว แต่ความอยากรวยเร็วนั้น หากเป็นไปเพราะ ความโลภ ไม่ใช่จังหวะ โอกาส หรือความสามารถแล้ว ก็ต้องระวังถึงปัญหาที่จะเกิดขึ้นตามมา อาจทำให้ธุรกิจพัง ไม่มีลูกค้า กิจการไปไม่รอด อย่างการตั้งราคาสินค้าแสนแพง อาจจะเพราะความชอบส่วนตัวต้องขายแพงๆ อยากได้กำไรมากๆ หรืออาจมีเหตุให้ต้องขายสินค้าในราคาสูงก็ ตาม

คนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตในอาชีพการงาน หลายคนให้ความสำคัญอย่างมากกับการทำบุญ ทำความดี ช่วยเหลือผู้อื่น เพราะ เชื่อว่าสิ่งเหล่านี้จะช่วยส่งเสริมให้ชีวิต หรือการงานนั้น ประสบความสำเร็จ คนทำอาชีพอิสระ ทำงานส่วนตัวก็เช่นกัน การได้ช่วยเหลือสังคม ช่วยเหลือผู้อื่น ก็ย่อมจะมีผลตอบแทนที่ดีกลับมาเสมอ

สุขภาพเป็นเรื่องสำคัยอยู่แล้วสำหรับผู้ทำอาชีพส่วนตัว เพราะไม่มีสวัสดิการอะไรรองรับ ปัญหาเรื่องสุขภาพจึงต้องหาทางป้องกัน และศึกษาให้เข้าใจ เพื่อเตรียมตัวรับมือ โดยเฉพาะเมื่อยามแก่ชรา เริ่มสูงวัยทำอะไรไมได้แล้ว หรืออาจจะช่วยเหลือตัวเองไม่ได้แล้ว

สำหรับการทำอาชีพอิสระของคนโสด การเตรียมรับมือกับปัญหาความโดดเดี่ยว ปัญหาที่เกิดจากการอยู่คนเดียว เป็นเรื่องสำคัญ เพราะเหงาที่เกิดจากความโดดเดี่ยว อาจจะทำให้ชีวิตการงานพังได้เลยทีเดียว การเตรียมรับมือในเรื่องนี้ไม่ง่ายนัก อย่างน้อยก็ต้องรู้ว่า ความโดดเดี่ยวนั้นสร้างปัญหาอะไรตามมาบ้าง

การทำงานอิสระหากมีครอบครัว จำเป็นต้องฝึกสอนคนรอบตัวให้เรียนรู้งาน การวางตัวทายาทรับช่วงทำงานต่อ โดยเฉพาะในช่วง ที่กำลังสร้างเนื้อสร้างตัวเป็นเรื่องสำคัญ เพราะหากตัวเองทำงานไม่ได้ ก็จะไม่มีใครช่วยทำงานหรือหากประสบความสำเร็จแล้วก็ไม่มี ใครช่วยสานต่อทำให้เสียโอกาสอย่างมาก หรืองานนั้นอาจจะแย่ ได้รับผลกระทบกันหมดทุกคน