ตั้งแต่ปี 2562 เป็นต้นไป จะเริ่มมีการตรวจสอบการเงินของคนทำอาชีพอิสระมากยิ่งขึ้น ละเอียดมากขึ้น เมื่อมีรายได้ การ วางแผนการเงิน โดยเฉพาะในเรื่องภาษีจึงเป็นเรื่องสำคัญมาก การตรวจสอบที่เข้มข้นจึงต้องเตรียมรับมือให้ดี ไม่เช่นนั้น อาจ จะหมดตัว เมื่อมีรายได้ ไม่ว่าจะทำงานอะไรก็ตาม จำเป็นต้องศึกษา อย่างน้อยจะต้องรู้ว่า งานที่ตัวเองทำนั้น จะต้องเสียภาษีแบบใด แม้จะไม่ถึงเกณฑ์ต้องเสียภาษีก็ตาม