บทความแนะนำเรื่องที่ควรรู้ก่อนตัดสินใจซื้อที่ดินในต่างจังหวัดสำหรับคนทำอาชีพอิสระ หรือคนทั่วไป ไม่ว่าจะเพื่อหวังกำไร ลงทุน หรือ เพื่อการเกษตร หรือเพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยในบั้นปลายของชีวิต ที่ดินเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นทุกปี และที่ดินบางประเภทยังใช้สร้างราย ได้ได้หลายแบบ เมื่อมีผลประโยชน์ ก็ย่อมจะต้องมีปัญหาหลายด้านตามมาที่ควรจะต้องรู้ ก่อนตัดสินใจผิดพลาด นำเงินหลักล้านไปซื้อที่ดิน

 

 

การมีที่ดินเป็นเรื่องดีอย่างมาก สำหรับคนทำอาชีพอิสระ ที่ควรจะต้องซื้อเมื่อมีรายได้มากพอ เพราะไม่เพียงช่วยลดรายจ่าย ใช้เป็นที่ทำงาน แล้ว มูลค่าที่ดินมีแต่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต อาจมีโอกาสทำกำไรมากกว่างานหลักที่ทำมาตลอดชีวิตเลยทีเดียว แต่ก่อนจะตัดสินใจซื้อ ก็ต้องศึกษา ให้รอบด้าน เพราะไม่มีอะไรจะมีแต่ด้านดีเพียงด้านเดียว ราคาที่ดินค่อนข้างแพง หลักแสน หลักล้านบาท หากตัดสินใจผิดพลาดแล้ว อาจจะทำ ให้การเงินมีปัญหา หรือชีวิตมีแต่ปัญหาตามมา เพราะบางคนแม้จะมีที่ดินเป็นของตนเอง แต่ก็ไม่สามารถเข้าไปอยู่อาศัยหรือใช้ประโยชน์ได้ เหตุจากปัญหาบางประการที่คาดไม่ถึง เป็นต้น

 

ตัวอย่างเรื่องควรรู้เกี่ยวกับการซื้อที่ดิน

1. ศึกษาให้รอบด้านก่อนตัดสินใจซื้อ

การซื้อที่ดินเป็นเรื่องใหญ่ เพราะที่ดินนั้นอยู่กับที่ ย้ายไม่ได้เหมือนทรัพย์สินประเภทอื่น หากมีปัญหาเกิดขึ้นตามมา ก็จะกลายเป็นเรื่องใหญ่ ดังนั้นจึงต้องศึกษาให้รอบด้าน โดยเฉพาะการเงิน หากงานยังไม่นิ่ง หรืองานมีปัญหา การเปลี่ยนที่ดินให้เป็นเงิน ทำได้ค่อนข้างยาก ซึ่งทุกวันนี้ หาข้อมูลได้ไม่ยาก ต้องใช้เหตุผลเหนืออารมณ์ความอยากได้ เพื่อให้สามารถมองเห็นได้รอบด้าน

 

2. ซื้อที่ดินเพื่อการเกษตร ต้องรู้รายละเอียดปลีกย่อย

การซื้อที่ดินเพื่อหวังจะทำการเกษตร ก็ต้องศึกษารูปแบบการเกษตรที่ตัวเองต้องการทำ เพราะแต่ละแบบมีข้อดีข้อเสีย หรือรายละเอียดปลีก ย่อยที่ต่างกันไป ยกตัวอย่างเช่น - การซื้อที่ดินเพื่อทำนา ทำไร่นาสวนผสม การทำนาไม่เหมือนการทำการเกษตรรูปแบบอื่น เพราะสามารถจ้างทั้งระบบได้ ตั้งแต่ ไถนา หว่าน ดูแล เก็บเกี่ยว ไม่ต้องการคนดูแล หรือ การดูแลมากนัก ไม่มีรายจ่ายต่อเนื่อง กับการจ้างคนงานเหมือนการทำไร่ทำสวน หากงานที่ทำอยู่ยังไม่ มั่นคง ก็ควรเลือกซื้อที่ดินเพื่อการเกษตรในลักษณะนี้ ไม่ต้องลงมือลงแรงทำมากนัก ที่ดินก็สร้างรายได้ทุกปี


- การปลูกพืชผลไม้ ยืนต้น ทำไร่ ทำสวน การเพาะปลูก มักจะต้องการการดูแล ซึ่งต้องทำอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี และอาจจะกินเวลาหลายปี อย่างการปลูกไม้ผลยืนต้น อาจจะใช้เวลาหลายปี กว่าจะมีผลผลิตออกมาขายได้ หากมีปัญหาการเงิน ก็อาจจะกระทบกับงานหลัก ส่วนการ ปลูกต้นไม้เผื่อตัดขายทั้งต้น มีค่าใช้จ่ายในการแปรรูปไม่น้อยเลยทีเดียว สำหรับคนสูงวัยด้วยแล้วก็ต้องคิดให้รอบด้าน เพราะเมื่อถึงเวลานั้น ก็ ไม่มีแรงจะทำเองแล้ว การแปรรูปไม้ มีรายจ่ายตามมาอีกไม่น้อยเหมือนกัน

การเกษตรทั้งสองประเภทที่ยกตัวอย่างข้างต้นนั้น ต้องใช้เวลาในการดูแลมากน้อยต่างกัน จำเป็นจะต้องพิจารณาตนเองก่อน งานที่ทำอยู่ นั้นนิ่งหรือยัง มีเวลาดูแลหรือไม่ เพราะหากเป็นกรณีหลัง เน้นพืช ผลไม้ ควรเป็นที่ดินที่อยู่ใกล้บ้านอยู่แล้ว ก็จะสามารถไปดูแลได้

 

3. ปัญหาของการเป็นคนต่างถิ่นไม่มีพรรคพวก

การเป็นคนต่างถิ่นไปซื้อที่ดินในต่างจังหวัด เพื่อหวังจะทำธุรกิจ หรือบางคนซื้อไว้เผื่อทำเกษตรแบบพอเพียง สำหรับบั้นปลายชีวิต แต่การ ไม่มีพรรคพวก เป็นคนต่างถิ่นก็ต้องระวัง บางแห่งนั้น พอเผลอ ไม่อยู่ ออกไปทำธุระ เจ้าของไม่ค่อยมีเวลาไปดูแล คนในพื้นที่ก็เข้ามาขโมยข้าว ของ หรือขโมยแม้กระทั่งขุดต้นไม้ ขุดหน้าดิน ขโมยผลไม้ที่ปลูกไว้ หรือหากมีปัญหาขัดแย้งกัน ก็อาจจะบานปลาย เหมือนมีเรื่องกับคนทั้งหมู่ บ้านเลยทีเดียว ผู้คนเป็นอย่างไร จึงต้องมองให้รอบด้าน ถึงปัญหาที่จะเกิดขึ้นตามมา

 

4. การชวนเพื่อนฝูงมาซื้อที่ดิน หรือซื้อที่ดินแล้วจัดสรรแบ่งขาย

หากได้ทำเลที่ดี อาจจะชวนเพื่อนฝูง พรรคพวกไปซื้อที่เก็บไว้ ย่อมจะดีกว่า การซื้อเพื่ออยู่อาศัยคนเดียวไปอยู่เดี่ยวๆ ไม่มีพรรค ไม่มีพวก หรืออาจจะจัดสรรแบ่งเป็นแปลงเล็กแปลงน้อยเพื่อขายต่ออีกที หาคนแนวเดียวกัน เช่น อยากจะทำเกษตรพอเพียงเพื่ออยู่ในบั้นปลาย ก็หาคน แบบเดียวกัน ไปอยู่ร่วมกัน แต่เรื่องนี้ก็ไม่ง่ายนัก เพราะที่ดินนั้น บางทีก็เหมือนถูกกำหนดไว้แล้ว ว่าใครที่จะเป็นเจ้าของที่ดินแปลงนั้น หากไม่ใช่ เจ้าของจริงๆ ก็ไม่สามารถอยู่ได้

 

5. ปัญหาการซื้อที่ดินจัดสรร

ที่ดินที่ลงประกาศขายในบางแห่งจะเป็นที่จัดสรร ซึ่งเจ้าของที่ดินได้แบ่งเป็นแปลงเล็ก แปลงน้อย ขายให้ผู้สนใจ ในกรณีนี้คนที่มาซื้อก็จะมี หลายแบบ นิสัยต่างกันไป แต่ก็ย่อมจะมีโอกาสเกิดปัญหาเป็นธรรมดา คนเห็นแก่ตัวบางคน อาจจะทำให้คนอื่นเดือดร้อน อย่างการเลี้ยงสัตว์ เลี้ยง เสียงดัง ฯลฯ แต่บางกรณีก็เกิดจากเจ้าของที่ดินเอง บางแห่งมีนายทุนต้องการซื้อทั้งหมด คนที่ซื้อไปก่อนหน้า ก็อาจจะโดนไล่ที่ หรือกด ดันให้ขายที่หรือบางที ที่ดินนั้นไม่ได้รับความนิยม ทำให้ราคาตก ขายได้ไม่กี่แปลง คนเข้าไปอยู่น้อย ไม่ปลอดภัย จึงไม่มีใครไปอยู่ ตัวเองก็ไม่ กล้าไปอยู่ ทำให้เงินจมอยู่อย่างนั้น ทำอะไรไม่ได้

 

6. การขายต่อที่ดินในอนาคต การซื้อที่ดินไว้ขายทำกำไร

หากต้องการซื้อที่ดินไว้เผื่อขายต่อในอนาคต หรือเพื่อไว้ขายทำกำไร ก็มีหลายเรื่องที่ต้องศึกษา การที่จะสามารถขายที่ดินได้นั้นมีปัจจัยต่างๆ เข้ามาเกี่ยวข้องหลายอย่าง ที่อาจจะทำให้การขายที่ดินไม่ง่ายนัก แม้ว่าที่ดินจะปรับราคาสูงขึ้น หรือได้แบ่งเป็นแปลงเล็กแปลงน้อยเผื่อแยกขาย แล้วก็ตาม เช่น - ที่ดินในต่างจังหวัด คนในพื้นที่ต่างมีที่ดินอยู่แล้ว โอกาสที่คนเหล่านี้จะซื้อจึงยากมาก ต้องหาคนนอกมาซื้อที่ดิน ยกเว้นที่เพื่อการเกษตร ที่คน ในพื้นที่มีความต้องการอยู่แล้ว - คนต่างถิ่นจะเข้ามาซื้อ การเข้ามาอยู่คนเดียวจะไม่ง่ายในการตัดสินใจซื้อ - ที่ดินนั้น เหมือนมีเจ้าของรออยู่ หากยังไม่ถึงเวลาจริงๆ ก็ใช่จะขายได้ง่ายๆ เพราะที่ดินไม่ใช่สิ่งที่ผู้คนส่วนใหญ่มองว่าเป็นเรื่องจำเป็น หรือไม่ รู้ถึงประโยชน์และความสำคัญของการมีที่ดินเป็นของตนเอง - คนมีเงิน มีรายได้ คนเริ่มต้นทำงาน มักจะเน้นซื้อรถยนต์มากกว่าซื้อที่ดิน คนที่จะเริ่มคิดถึงเรื่องการซื้อที่ดิน จะเป็นคนรุ่นก่อน หรือบางรุ่น เท่านั้น จึงต้องคิดให้ดีว่า ลูกค้าจะเป็นคนกลุ่มไหน มีโอกาสซื้อมากน้อยเพียงใด

 

7. การปลูกบ้านขายในที่ดิน

การซื้อที่ดินสำหรับบางคน เน้นไว้ปลูกบ้านขายในอนาคต แต่เรื่องนี้ก็ต้องศึกษาให้รอบด้าน โดยเฉพาะพฤติกรรมของคนรุ่นใหม่ ที่เน้นซื้อ รถยนต์ป้ายแดงมากกว่าการซื้อที่ดิน ดังนั้นกลุ่มลูกค้าที่จะมาซื้อบ้าน จึงเหลือตัวเลือกที่น้อยลงอย่างมาก ในระยะยาวหากมีปัญหาการเงิน ก็จะ เป็นเรื่องใหญ่ บางคนมีอาชีพหลัก ซื้อ ขายที่ดิน ปลูกบ้านขาย แต่ในรอบสิบปี บางทียังขายที่ดิน ขายบ้านไม่ได้เลยแม้แต่หลังเดียว การเงินก็จะ มีปัญหาตามมา

 

8. การใช้ที่ดินทำธุรกิจประเภทต่างๆ

นอกจากการเกษตรแล้ว การซื้อที่ดินอาจใช้เพื่อทำธุรกิจประเภทต่างๆ ทุกวันนี้ การเดินทางสะดวกมากขึ้น สถานที่บางแห่งอยู่ห่างไกล แต่ก็ สามารถทำให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้ บางคนมีสวนผลไม้ ก็เปิดให้คนเข้าไปชม ถ่ายภาพ พักกางเต็นท์ ฯลฯ หรือสร้างโครงการการเกษตร ขึ้นมา มีผู้สนใจแวะไปเยี่ยมเยี่ยนถึงที่ กลายเป็นธุรกิจได้เช่นกัน ไม่จำเป็นว่าจะต้องทำการเกษตรเพียงอย่างเดียว เพราะการซื้อขายผ่านเน็ตได้ รับความนิยมอย่างมาก การจัดส่งสินค้าก็สะดวกมาก การมีธุรกิจเป็นของตนเอง ไม่จำเป็นจะต้องอยู่ในเมืองอีกต่อไป ขอให้มีสัญญาณมือถือก็ สามารถทำธุรกิจได้แล้ว

 

9. ปัญหาเริ่มต้นก่อนซื้อที่ดิน

ที่ดินบางแห่งอาจมีคนในพื้นที่ต้องการ แต่ยังไม่มีเงิน บางคนก็พยายามกันท่าคนอื่นที่เข้ามาซื้อ ด้วยวิธีการต่างๆ หากเป็นคนมีอิทธิพลด้วย แล้ว จะสร้างปัญหาในอนาคตอย่างแน่นอน บางคนก่อนจะเข้าไปซื้่อ คนในพื้นที่ก็พูดจากันดี แต่ครั้นซื้อที่ดินแล้ว เวลาเกิดปัญหา อาจกลายเป็น เรื่องใหญ่ เหมือนทะเลาะกับคนทั้งหมู่บ้าน หรือบางทีคนในพื้นที่ก็เข้ามาใช้ประโยชน์ เข้ามาลักขโมย เพราะเจ้าของที่ไม่อยู่ หรืออยู่ไกล ไม่ค่อย ได้มาดูแล

 

10. ความห่างไกล ความสามารถในการดูแลที่ดิน

เมื่อมีรายได้ การนำเงินไปลงทุนอีกช่องทางหนึ่งก็คือการซื้อที่ดินเก็บไว้ โดยเฉพาะคนทำอาชีพอิสระ ต้องมีที่ดินเป็นลำดับแรก ก่อนสมบัติ ประเภทอื่น เพื่อใช้ที่ดินช่วยลดรายจ่าย อีกทั้งที่ดินก็มีแต่จะปรับราคาสูงขึ้น แต่การซื้อที่ดินในสถานที่ที่ห่างไกล ก็ต้องดูความสามารถในการ ดูแลของตนเองด้วย มีโอกาสโดนบุกรุกมากเพียงใดจากคนในพื้นที่ หรือ หากเน้นเพื่อการเกษตร การเพาะปลูก และไม่ได้ทำเอง การจ้างคนอื่น นั้นไม่ใช่เรื่องง่าย โดยเฉพาะคนระดับชาวบ้านทั่วไปแล้ว หาคนมีวินัย และนิสัยซื่อตรงได้ไม่ง่ายนัก คนดีหาได้ยาก (ประสบการณ์ตรงจากที่เคย ประสบมา แต่ไม่ใช่ทุกคนจะเจอแบบเดียวกัน)

 

11. การเงินของตัวเอง เงินร้อน เงินเย็น

การซื้อที่ดินหากไม่มีการลงทุนทำธุรกิจให้เกิดรายได้อย่างจริงจัง การนำเงินร้อน การกู้เงินไปซื้อที่ดิน หรือการผ่อนก็ต้องระวัง ปัญหาการ เงินที่จะเกิดขึ้นตามมา เพราะที่ดินแลกเปลี่ยนเป็นเงินได้ค่อนข้างยาก หรือทำได้ แต่จะได้เงินน้อย อย่างการจำนอง แต่ก็จะมีเรื่องดอกเบี้ยที่ มากกว่าปกติ บางคนซื้อที่ดินไว้เก็งกำไร ด้วยการซื้อเงินผ่อน หวังว่าในอนาคตราคาจะปรับตัวสูงขึ้น แม้ว่าราคาจะปรับตัวสูงขึ้น แต่เมื่อถึงเวลา ขาย กลับขายยากกว่าที่คิด บางคนก็หวังกำไรมากเกินไป ทำให้ขายยาก ในขณะที่บางคนหวังกำไรไม่มากจึงปล่อยได้ไม่ยาก เช่นซื้อมาไม่ถึงล้าน ในเวลาไม่กี่เดือน ก็ขายต่อทำกำไรได้ 2-3 แสนก็พอใจแล้ว แต่บางคนโลภมาก จะเอากำไรหลักล้าน ผลที่ได้ ก็ไม่เป็นอย่างที่คิด อาจจะมี ปัญหาการเงินเสียก่อน ทำให้ต้องนำที่ดินไปจำนองไว้ ครั้นมีคนสนใจจะซื้อ แต่ที่ดินติดจำนองก็ทำให้คนซื้อไม่กล้าเสี่ยง สุดท้ายหลุดจำนองไป ในราคาถูกกว่าราคาซื้อขายจริง

 

การซื้อที่ดินด้วยเงินร้อน เงินผ่อน เงินกู้ยืม และที่ดินไม่สามารถสร้างรายได้ให้ทุกเดือนหรือทุกปี ก็ไม่ควรเสี่ยง บางคนซื้อที่ไว้ ปรับแต่ง ถม จัดสรร แล้วก็ลงประกาศขาย แต่ระหว่างนั้นไม่ได้ทำอะไร ไม่ได้ปลูกต้นไม้ หรือทำอะไรไว้เลย ผ่านไปเป็นสิบปี ก็ยังขายไม่ได้ และหนำซ้ำเริ่มมี ปัญหาการเงินเข้ามา เพราะเงินเก็บเริ่มหมดแล้ว

 

12. ปัญหาญาติพี่น้องหรือบุคคลอื่นเข้ามาใช้ประโยชน์ที่ดิน

ที่ดินที่จะซื้อไว้นั้น จะมีใครเข้ามาวุ่นวาย เข้ามาใช้ประโยชน์หรือไม่ เช่น พ่อแม่พี่น้อง บางทีก็เป็นเรื่องใหญ่ เข้ามาใช้ประโยชน์แล้วก็ไม่ ยอมออก กอดไว้แน่น บางคนอาจจะลงเอยด้วยการทะเลาะกันแตกหัก ตัดความสัมพันธ์กันเลยทีเดียว บางทีเริ่มต้นทำงาน การงานเริ่มดี มีเงิน พ่อแม่ ญาติ อาจจะแนะนำให้ซื้อที่ดินเก็บไว้ ก็ต้องระวัง เพราะชีวิตคนเรามีโอกาสมีปัญหา ต้องวางแผนให้ดี ศึกษาให้ดี หรือไม่ก็ต้องลงมือทำเอง

 

เมื่อเงินจมกับที่ดินไปแล้ว หากวันใดมีปัญหา อาจจะไม่สามารถขายที่ดินนั้นได้ เพราะว่า พ่อแม่ญาติพี่น้อง เข้าไปใช้ประโยชน์แล้ว พออยู่ไป นานๆ ก็ทำเหมือนว่าเป็นที่ตนเองแล้ว เรื่องนี้ก็ต้องศึกษาให้ดี บางคนจึงต้องแอบซื้อที่ดิน เก็บไว้เป็นความลับ หรือไม่ให้คนรอบตัวเข้าไปวุ่นวาย กลัวจะเกิดปัญหา เพราะเวลาจะทำอะไร บางทีก็จะเข้ามาก้าวก่าย จะทำอะไรก็ไม่ได้ มุมมองในการทำธุรกิจไม่เหมือนกัน ทำให้เกิดปัญหาตาม มา

 

ส่วนบุคคลอื่นที่จะเข้ามาใช้ประโยชน์นั้น การจะให้ใครเข้ามาดูแล ก็ไม่ใช่เรื่องเล็กเหมือนกัน บางคนมาขอเช่า แล้วถือโอกาสฟ้องศาลจะเอา ที่ดิน ก็ต้องดูว่ามีโอกาสที่คนอื่นจะเข้ามาใช้ประโยชน์ได้มากน้อยเพียงใด โดยเฉพาะที่ดินที่อยู่ห่างไกล อย่างเพื่อนผู้เขียนมีที่ดินแปลงใหญ่ มี ต้นไม้ขึ้นเยอะมาก ปรากฏว่า แปลงด้านหลัง โดนแอบขุดเอาหน้าดินไปขาย เพราะตัวเองก็ไม่ค่อยได้ไปดู ซึ่งที่ดินก็อยู่ห่างบ้านไม่กี่สิบกิโลเมตร เท่านั้นเอง ตัวเองเป็นคนต่างถิ่น

 

13. รายได้ที่จะเกิดจากที่ดิน

เมื่อตัดสินใจซื้อที่ดิน ควรดูว่า มีโอกาสสร้างรายได้จากที่ดินแบบใดได้บ้าง ใช้ระยะเวลานานเท่าใด ศึกษาให้ทุกด้านทุกทาง และตัวเอง สามารถเข้าไปจัดการดูแลได้หรือไม่ อย่างการซื้อที่ดินที่อยู่ไกลข้ามจังหวัด ต้องพิจารณาให้ดี เพราะจะมีรายจ่ายหลายทาง ทั้งค่าน้ำมัน การจ้าง คนดูแล การทำงานประจำ หากจะทำเอง ต้องมีเวลามากพอในการดูแล รายได้ที่จะเข้ามานั้น มากน้อยเพียงใด การเงินเป็นอย่างไร บางคน เกษียณแล้ว มีบำนาญ มีเงินเก็บ ก็ไม่ใช่ปัญหา สามารถทดลองเพราะปลูกพืช ผลไม้นานาชนิดได้ เรื่องรายได้ อาจจะช้าหน่อย ก็ไม่เดือดร้อน ไม่มีปัญหาการเงิน

 

บางคนซื้อที่ดินจัดสรรในแหล่งท่องเที่ยว ก่อนจะทำบ้านพักรายวันให้เช่า ในช่วงเทศกาลทำเงินได้ดีทีเดียว มีที่เพียง 2 แปลงเท่านั้นเอง ปลูกบ้านไว้แปลงละหลัง โดยรวมแล้วสบายกว่า ทำการเกษตร หากใช้ชีวิตแบบเรียบง่าย พอเพียง ก็อยู่ได้สบายๆ เพราะการอยู่ต่างจังหวัดนั้นมี รายจ่ายน้อยมาก

 

14. การซื้อที่ดินไว้หวังอยู่ในบั้นปลายของชีวิต

หากเป็นการซื้อที่ดินเผื่อหวังจะอยู่ในบั้นปลายของชีวิต ยิ่งต้องศึกษาให้รอบด้าน อย่างที่ดินในหมู่บ้านในต่างจังหวัด ที่ค่อนข้างสงบ อยู่กับ ชาวบ้าน เรียบง่าย โอกาสมีปัญหาก็จะน้อยกว่าการซื้อที่จัดสรร ที่อาจจะมีคนมาจากที่ที่ต่างกัน เป็นต้น แต่เรื่องของอากาศ มลภาวะ สภาพ อากาศ อุณหภูมิ ต้องพิจารณาด้วย บางแห่งเป็นป่า มีธรรมชาติสมบูรณ์ แต่ก็จะมีปัญหาเรื่องชาวบ้านชอบเผาป่า บางแห่งอยู่ใกล้แหล่งทำการ เกษตร ก็ปัญหาจากยาฆ่าแมลง หรือกลิ่นจากโรงเลี้ยงสัตว์ต่างๆ

 

15. ศึกษาถึงโอกาสในการทำธุรกิจในพื้นที่

การสำรวจพื้นที่ ดูแผนที่ สถานที่โดยรอบทั้งหมด ก่อนตัดสินใจซื้อที่ดิน เป็นสิ่งที่ควรทำ เพื่อดูว่า ในพื้นที่นั้นๆ มีโอกาสทำธุรกิจอะไรได้บ้าง มีการทำธุรกิจอะไรบ้าง แต่ทุกวันนี้ อยู่ที่ไหน ก็ไม่ใช่ปัญหา เพราะการขายสินค้าทางเน็ตได้รับความนิยมมาก บ้านอยู่ในป่า หรือซอยลึก ก็ไม่ ใช่ปัญหา

 

 

16. การปรึกษาผู้มีประสบการณ์

การปรึกษาผู้มีประสบการณ์เป็นตัวเลือกที่ดี เพราะทุกวันนี้ก็จะมีผู้คนมากมายที่แชร์ประสบการณ์ในเว็บไซต์ต่างๆ ลองค้นหาด้วยคำที่ต้องการ ตามด้วย pantip เช่น ซื้อที่ปลูกสวนผลไม้ดีใหม pantip

ที่ดินเป็นทรัพย์สินที่มีโอกาสมีมูลค่าเพิ่มขึ้นในอนาคต เป็นสิ่งที่คนทำอาชีพอิสระจำเป็นจะต้องหาช่องทางลงทุน หากได้ทำเลที่ดี อาจจะโชค ดีทำกำไรได้หลายเท่าตัว บางคนซื้อไว้ 2 ล้าน มีคนมาให้ 7 ล้าน ก็มี แต่บางครั้งก็ยากจะคาดเดา เพราะอาจจะไม่เป็นอย่างที่คิด โอกาสรวยกับ การขายที่ดินไม่ใช่เรื่องง่าย หรือการใช้ประโยชน์จากที่ดินในรูปแบบอื่นก็เช่นกัน ดังนั้นจึงต้องศึกษาให้รอบด้าน เพราะที่ดินมีมูลค่าสูง ซื้อมาแล้ว ขายต่อยาก เปลี่ยนเป็นเงินยากกว่าทรัพย์สินประเภทอื่น แต่ก็มีช่องทางสร้างรายได้จากที่ดินหลายช่องทาง สำหรับคนทำอาชีพอิสระด้วยแล้ว ต้องใส่ใจกับเรื่องนี้ให้มาก จะซื้อทรัพย์สินอะไร ทรัพย์สินนั้นๆ ควรจะช่วยสร้างรายได้เพิ่มเติม ช่วยกระจายความเสี่ยง