บทความแนะนำเรื่องที่ควรรู้ก่อนตัดสินใจซื้อที่ดินในต่างจังหวัดสำหรับคนทำอาชีพอิสระ หรือคนทั่วไป ไม่ว่าจะเพื่อหวังกำไร ลงทุน หรือ เพื่อการเกษตร หรือเพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยในบั้นปลายของชีวิต ที่ดินเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นทุกปี และที่ดินบางประเภทยังใช้สร้างราย ได้ได้หลายแบบ เมื่อมีผลประโยชน์ ก็ย่อมจะต้องมีปัญหาหลายด้านตามมาที่ควรจะต้องรู้ ก่อนตัดสินใจผิดพลาด นำเงินหลักล้านไปซื้อที่ดิน

บทความแนะนำวิธีแก้ปัญหาการเงิน กรณีหมุนเงินไม่ทัน มีปัญหาการเงิน เงินขาดสภาพคล่อง สำหรับคนทำอาชีพอิสระ ทำงานส่วนตัว เพื่อให้สามารถเอาตัวรอดผ่านไปได้ ซึ่งปัญหาการเงินที่จะเกิดขึ้นนั้นก็มีหลายแบบ แต่ละปัญหา หากไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อน ก็ค่อนข้างยากในการแก้ปัญหา หรือนึกไม่ออก คาดไม่ถึง หรือ รู้เท่าไม่ถึงการณ์

บทความแนะนำเรื่องควรรู้ในการซื้อยานพาหนะแบบต่างๆ สำหรับผู้ที่ทำงานส่วนตัว ทำอาชีพอิสระ แบบต่างๆ โดยเฉพาะผู้ที่ไม่เคยมีประสบการณ์มีรถยนต์มาก่อน ก็ ยากจะรู้ว่า จะมีปัญหาการเงิน รายการใช้จ่าย และเรื่องของการเสียโอกาสในการทำธุรกิจอย่างไรบ้าง ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่ออาชีพได้เลยทีเดียว หากตัดสิน ใจผิดพลาด

บทความแนะนำแนวทางจัดการกับบัญชีธนาคารสำหรับคนทำอาชีพส่วนตัว ทำอาชีพอิสระ เพื่อให้รองรับการเสียภาษี ซึ่งในปัจจุบัน ทางสรรพากร ค่อนข้างเข้มงวด จึง ต้องจัดการเรื่องนี้ให้ถูกต้อง เพื่อป้องกันการโดนคิดภาษีย้อนหลัง และเพื่อความง่ายในการจัดการเรื่องภาษีเช่นกัน เพราะยุคนี้ หนีภาษีไม่ได้แล้ว ต้องทำให้ถูกต้อง

การทำอาชีพอิสระ อาชีพส่วนตัว เมื่อมีรายได้เข้ามามากขึ้น ต้องระวังการใช้จ่ายเงินให้มากที่สุด การใช้เงินผิดทาง ทำให้สูญเสียเงิน นั้น มีโอกาสเกิดขึ้นได้ค่อนข้างมาก และตลอดเวลาที่มีเงินติดกระเป๋าหรือบัญชี สามารถถอนได้สะดวก / การทำงานประจำ พนักงาน ก็นำความรู้ไปใช้ได้เช่นกัน