การทำอาชีพอิสระ เมื่อคิดจะปลูกสร้าง อาคาร ตึก ติดถนนเพื่อทำมาค้าขาย เป็นช่องทางสร้างรายได้ หรือ ช่วยเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้ ในอนาคต ก็ต้อง พิจารณาให้รอบด้าน ก่อนคิดปลูกสิ่งก่อสร้างแบบต่างๆ ซึ่งมีองค์ประกอบหลายด้านที่จำเป็นจะต้องรู้ ไม่เช่นนั้นก็อาจจะเป็นการลงทุนที่เสียเงินเปล่า หรือ สร้างปัญหา ตามมา