บทเรียนนี้จะอธิบายวิธีการใส่บทความลงหรือทำโพสต์ลงใน WordPress อาจจะเขียนบทความโดยตรง หรือก็อปปี้บทความที่เขียน ไว้ในโปรแกรมอื่นมาวางก็ได้

 

1. คลิก Posts>>Add New
2. ด้านล่าง คลิกแท็บ Visual หรือตรวจสอบให้แน่ใจก่อนว่าอยู่ในโหมดนี้ จากนั้นก็เริ่มลง มือพิมพ์ๆๆๆ เนื้อหาของบทความลงไป
3. Categories หรือหมวดหมู่บทความ คลิกเลือกหมวดของบทความก่อน หากไม่มี หมวดหมู่ ให้คลิก Add New Category เพื่อสร้าง หมวดหมู่ให้เรียบร้อยก่อน
4. ย่อหน้าแรกของบทความ สำคัญมาก พิมพ์ ประมาณ 2 บรรทัด แล้วคลิกปุ่ม Readmore หรือแทรก อ่านเพิ่มเติม.. ไว้แค่ั้นก่อน
5. จะปรากฏคำว่า

------------------- MORE --------------------

หากต้องการลบ ให้คลิกเลือกแล้วกด Delete ลบได้เลย


6. แทรก อ่านเพิ่มเติม แล้ว ให้กด Enter ลงบรรทัดใหม่ แล้วจึงพิมพ์เนื้อหาส่วนที่เหลือต่อไป
7. เนื้อหาของบทความ แต่ละย่อหน้า อย่าให้ยาวมากเกินไป อ่านยาก
8. ส่วนของหัวข้อให้เน้นตัวหนา ใหญ่กว่าเนื้อหาปกติ จากตัวอย่างจะใช้สไตล์ H3 กับหัวข้อ
9. เนื้อหาใดที่มี ข้อคิดที่สำคัญ หรือมีความสำคัญอาจจะเน้นตัวหนาเป็นพิเศษ
10. ในส่วน Tags พิมพ์คำสำคัญ ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาในบทความลงไป แล้วคลิก Add


11. ชื่อบทความในส่วน Permalink คลิก Edit
12. แก้ไขชื่อให้สั้นลง เน้นใช้คำที่สื่อความหมาย หรือคีย์เวิร์ดที่มีการ ค้นหาหรือวลี คำที่ผู้คนใช้พิมพ์เพื่อค้นหาผ่าน Google โดยเกี่ยว กับกับบทความของเรา เสร็จแล้วคลิก OK
13. ในส่วน Publish เราสามารถทำบทความแบบตั้งเวลาได้ อาจจะตั้งเวลาให้แสดงบทความวันพรุ่งนี้ เวลาเที่ยง บางคนมีบทความมาก ก็ตั้งเวลาให้แสดงไป เรื่อยๆ ไม่ต้องเข้ามาทำบทความบ่อยๆ ให้คลิก Edit
14. ตั้งเวลาให้บทความแสดงในหน้าเว็บไซต์ เลือก เดือน วัน ปี เวลา แล้ว คลิก OK
15. คลิก Publish เพื่อเผยแพร่บทความ ให้คนอื่นสามารถอ่านได้ เสร็จสิ้นการทำบทความ

 

การทำบทความเราสามารถแทรกภาพลงไปได้ จะกล่าวถึงในหัวข้อถัดไป เพราะมีรายละเอียดไม่น้อยเลย เกี่ยวกับการใส่ภาพในบท ความ

หมายเหตุ

ใน WordPress รุ่นใหม่ จะมีการทำบทความที่ต่างไปจากเวอร์ชั่นเก่า ติดตามได้จากบทความนี้

 

การทำโพสต์หรือบทความลงในเว็บไซต์ WordPress 5 - SiameBook.com


www.siamebook.com/lbro/en/.../wordpress.../6271-add-new-post-wordpress5.html
 
บทความสอนวิธีทำโพสต์หรือทำบทความลงในเว็บไซต์ที่สร้างด้วย WordPress เวอร์ชัน 5 ชึ้นไป หน้าจอสำหรับทำโพสต์หรือทำบทความจะต่าง ไปจาก WordPress เวอร์ชั่น 4 ...