การทำบทความใน WordPress จะต้องสร้างหมวดหมู่บทความก่อน แล้วจึงสร้างบทความหรือโพสต์ลงในหมวดหมู่นั้นๆ ทุกหมวด หมู่จะปฏิบัติคล้ายกัน อย่าโพสต์บทความโดยไม่มีหมวดหมู่ เพราะจะสร้างปัญหาในการจัดระเบียบบทความ และสร้างความลำบากใน การค้นหาบทความสำหรับผู้เข้าชมเช่นกัน

 

1. ก่อนทำบทความใดๆ ผู้อ่านจะต้องสร้างหมวดหมู่ให้บทความก่อน ให้คลิก Posts>>Categories
2. พิมพ์ชื่อหมวดลง ไปใน ช่อง Name และ Slug ใช้ตัวเดียวกันเป็นชื่อหมวดหมู่ หรือช่อง Slug จะใช้ภาษาอังกฤษก็ได้ โดยนำชื่อหมวด ไปแปลเป็นภาษา อังกฤษอีกที
3. ช่อง Description พิมพ์รายละเอียดเกี่ยวกับหมวดหมู่นั้นๆ สั้นๆ ส่วนนี้ Google จะเก็บเอาไปใช้แสดงในผลการ ค้นหา
4. เสร็จแล้วคลิก Add New Category
5. สร้างแต่ละหมวดหมู่เสร็จแล้ว ให้เอาเมาส์ไปจิ้มเพื่อดูหมายเลข ID ของ บทความแล้วก็จดเอาไว้
6. ตัวอย่าง ID บทความนี้จะเป็นหมายเลข 3
7. สร้างหมวดหมู่ที่เหลือให้ครบทั้งหมดก่อนจะ เริ่มทำบทความลง WordPress


8. ตัวอย่างหมวดหมู่ที่ได้สร้างไว้แล้ว การลบจำนวนมากให้คลิกติ๊กถูก เพื่อเลือกก่อน
9. การลบให้คลิกเลือก Delete แล้วคลิก Apply
10. การแก้ไขเป็นรายหมวด ชี้เมาส์ใต้ชื่อหมวด จะปรากฏคำสั่งขึ้นมา เช่น
- Edit สำหรับการแก้ไข
- Delete สำหรับการลบหมวดนั้น
- View ดูรายละเอียดของหมวดนั้น


11. เมื่อทำบทความลงเว็บไซต์เรียบร้อยแล้ว การแสดงชื่อบทความ แสดงตำแหน่งของเว็บเพจจะมี ชื่อเว็บไซต์/ชื่อ หมวด/ชื่อบทความ ดังภาพตัวอย่าง
- ชื่อเว็บไซต์/ http://rodusedcar.com/
- ชื่อหมวด/
- ชื่อบทความ

 

การสร้างหมวดหมู่บทความขณะกำลังทำบทความ

1. การสร้างหมวดหมู่บทความใน WordPress ค่อนข้างสะดวก ขณะที่กำลังทำบทความอยู่นั้น ก็สามารถสร้างหมวดหมู่ได้เลย หาก บทความที่กำลังทำอยู่นั้น ไม่มีหมวดหมู่ หรือไม่เข้ากับหมวดใดเลย จำเป็นต้องสร้างหมวดใหม่ คลิก Add New Category
2. คลิ กและพิมพ์ชื่อหมวด เช่น การเกษตร
3. คลิก Add New Category

 

สร้างวิดเจ็ตแสดงหมวดหมู่บทความในหน้าเว็บไซต์ WordPress

1. การสร้างวิดเจ็ตแสดงหมวดหมู่บทความในหน้าเว็บไซต์ จะช่วยอำนวยความสะดวยให้ผู้ชมสามาถคลิกเลือกหมวดหมู่ เพื่ออ่าน บทความได้ตามต้องการ ตัวอย่างหมวดหมู่บทความในหน้าเว็บไซต์ ในเมนูขวามือ


2. คลิก Appearance >> Widgets
3. ปกติ WordPress จะสร้างวิดเจ็ตนี้ขึ้นมาเป็นมาตรฐานอยู่แล้ว คลิกไอคอน รูปสามเหลี่ยมแสดงตัวเลือกปรับแต่งเพิ่มเติม
4. ตั้งค่าต่างๆ เช่น Title พิมพ์ หมวดหมู่บทความ 5. คลิกติ๊กถูกเพื่อตั้งค่าอื่นๆ ได้ ตามต้องการ มี 3 ตัวเลือก
6. คลิก Save
7. คลิก ^ เพื่อซ่อนรายละเอียดไว้เหมือนเดิม