ตั้งค่าการแชร์บทความไปโซเชียลต่างๆ เช่น Facebook, Google+ เพื่อช่วยโปรโมต แนะนำบทความให้เป็นที่รู้จัก ก่อนอื่นจะต้องติด ตั้งปลั๊กอินชื่อ accesspress-social-share ให้เรียบร้อยก่อน

ตัวอย่างการตั้งค่าปลั๊กอิน AccessPress Social Share

1. คลิก AccessPress Social Share
2. แท็บแรก ให้คลิกติ๊กถูกเลือกให้แสดงโซเชียลที่ต้องการใช้งาน
3. เสร็จแล้วคลิก Save Settings ด้านล่าง


4. คลิกแท็บ Share Options ตัวเลือกในการแชร์
5. คลิกติ๊กถูกเพื่อให้แชร์อะไรบ้าง เช่น Posts จะเป็นข้อความปกติ ส่วน Pages จะเป็นบทความที่ใช้ทำเป็นเมนู อาจจะไม่แชร์
6. เสร็จแล้วคลิก Save Settings ด้านล่าง


7. คลิกแท็บ Display Settings
8. คลิกเลือกตำแหน่งที่ต้องการแสดง เช่น Below content แสดงด้านล่างใต้บทความ หรือใต้โพสต์ หรือ Above content เหนือบท ความ


9. เลื่อนหน้าจอลงด้านล่าง แล้วคลิกเลือกรูปแบบของปุ่มแชร์ตามต้องการ มี 6 แบบด้วยกัน
10. เลือกได้ตามต้อง การแล้วให้คลิก Save Settings ด้านล่าง

 

บทความเนื้อหาใกล้เคียงกัน