บทความใกล้เคียงกันจะเป็นการนำรายชื่อบทความที่มีเนื้อหาสัมพันธ์กัน คล้ายกัน เกี่ยวเนื่องกัน มาแสดงใต้บทความที่กำลัง อ่านอยู่ในขณะนั้น การทำเว็บไซต์หาเงินกับการคลิกโฆษณา จำเป็นต้องมีบทความแบบนี้ เป็นคำแนะนำที่ต้องปฏิบัติตาม

สำหรับปลั๊กอินแบบนี้ มีหลายตัว ผู้เขียนเลือกชื่อ YUZO Fastest Related Posts ให้ติดตั้งปลั๊กอินก่อน
1. คลิก Plugins>>Add New
2. คลิกและพิมพ์ชื่อปลั๊กอิน เช่น Related Posts
3. คลิก Install
4. ติดตั้งเสร็จแล้ว ให้คลิก Activate เพื่อเปิดใช้งาน

 

ตั้งค่าเพื่อใช้งานปลั๊กอิน Related Posts

1. คลิก Related Post ถัดจาก Settings
2. คลิก Settings Page เพื่อไปตั้งค่าการใช้งาน


3. พิมพ์ข้อความที่ต้องการให้ปรากฏเช่น Related Posts, บทความเนื้อหาใกล้เคียงกัน, บทความเกี่ยวข้องกัน เป็นต้น ใส่โค้ด <hr><br><h3>Related Post หรือ บทความใกล้เคียงกัน</h3> ลงไปข้างหน้าเพื่อให้ตีเส้นคั่นก่อนแสดงรายชื่อบทความ
4. ด้านล่าง เป็นจำนวนบทความที่จะแสดง ให้แสดง 4 บทความ
5. เลื่อน หน้าจอลงด้านล่าง แล้วคลิก Save Changes บันทึกค่าไว้


6. คลิกแท็บ Styling แล้วเลือกรูปแบบของบทความ ใกล้เคียงกัน
7. เลื่อนหน้าจอลงด้านล่าง แล้วคลิก Save Changes บันทึกค่าไว้


8. คลิกแท็บ Productivity
9. จัดการก็อปปี้โค้ดด้านล่างเก็บไว้ก่อน เราจะต้องนำไปติดในธีมที่เราใช้งาน


10. ไปยังโฟลเดอร์ที่เก็บไฟล์ธีมที่เราใช้งาน ไฟล์ที่เราดาวน์โหลดมาและอยู่ในเครื่องของเรา ในที่นี้จะใช้ธีม Supra10
11. ค้นหาไฟล์ชื่อ post-single.php คลิกขวาที่ไฟล์แล้วคลิก Edit เพื่อเปิดไฟล์ขึ้นมาแก้ไข


12. คลิกเลือกตำแหน่งดังภาพ แล้วก็อปปี้โค้ดในข้อที่ 9 ไปวางดังตัวอย่าง


13. ในไฟล์นี้ยังมีอีกจุดหนึ่งที่ควรจะแก้ไขไปพร้อมๆ กันเลย เลื่อนหน้าจอไปด้านบน ค้นหาโค้ดคำสั่ง php ดังภาพที่สร้าง แถบสีไว้ เลือกทั้งหมด แล้วลบออกไป
14. คำสั่งนี้จะยกเลิกไม่แสดงภาพธัมเนลในบทความ กรณีเปิดอ่านโพสต์หรือบทความ แบบเดี่ยวๆ แต่ในหน้ารวมแสดงทุกบทความ แบบย่อๆ ไม่ส่งผลใดๆ การแสดงภาพแบบนี้ จะดูรกหน้าเว็บไซต์
15. เสร็จแล้ว บันทึกไฟล์เก็บไว้แล้วปิดโปรแกรม


16. ทำการอัพโหลดไฟล์ post-single.php เข้าพื้นที่เว็บไซต์ ด้วยโปรแกรม FileZilla ไปไว้ในโฟลเดอร์ธีมที่เราใช้ เช่น Supra


17. ผลงานที่ได้ เมื่อมีการทำบทความลงเว็บไซต์ บทความเนื้อหาใกล้เคียงกันจะแสดงด้านล่างๆ ใต้บทความ โดยจะนำบท ความเนื้อ สอดคล้องกัน เหมือนกันมาแสดง การทำเว็บหาเงินคลิกโฆษณา โดยเฉพาะกับ Adsense จำเป็นจะต้องมีบทความแบบนี้

 

หมายเหตุ

การทำบทความเนื้อหาคล้ายกัน หรือ Related Posts ใน WordPress 5 จะมีวิธีการทำงานที่ต่างไป ติดตามอ่านได้จากบทความนี้

 

การทำบทความเนื้อหาคล้ายกัน ใน WordPress 5 - SiameBook.com


www.siamebook.com/lbro/en/...wordpress-5/6273-wordpress5-related-post.html
 
การทำบทความที่มีเนื้อหาคล้ายกัน หรือสัมพันธ์กันในเว็บไซต์ที่สร้างด้วย WordPress ... สำหรับการสร้างบทความในลักษณะนี้ใน WordPress 5 จะปฏิบัติดังนี้ 1. ... การทำบทความแบบ Pages ใน WordPress 5 · การทำโพสต์หรือบทความลงในเว็บไซต์ WordPress 5 ...