ตั้งค่าเกี่ยวกับไฟล์ภาพประกอบที่จะนำมาประกอบบทความใน Wordpress เมื่อมีการแทรกภาพหรือนำเข้าภาพไปใส่ในโพสต์หรือ บทความ


1. คลิก Settings>>Media
2. ขนาดของรูปภาพแบบ Thumbnail size จะเป็นการตั้งค่าไฟล์ภาพแบบ Thumbnail ภาพขนาดเล็ก กรณีใช้แสดงหน้าบทความ ปกติ กำหนดขนาดไว้ที่ 150 x 150 ในที่นี้ให้กำหนดไว้ที่ความกว้าง 200 และสูง 160
3. Medium size ขนาดปานกลาง ให้ระบุขนาดภาพที่ต้องการลงไป ก่อนอื่นต้องรู้ก่อนว่า ในหน้าบทความนั้นสามารถวางภาพได้กว้าง สูงสุดเท่าใด ในบทเรียนนี้เน้นสอนใช้งานธีม Fthemes จะมีความกว้างของภาพประมาณ 615 pixels
4. ส่วนภาพขนาดใหญ่ สุดหรือ Large size ให้กำหนดตามค่ามาตรฐาน แนะนำให้ยกเลิกไปเลย ลบออก ปล่อยว่างๆ เพื่อไม่ให้ โปรแกรมสร้างไฟล์ภาพเพิ่ม เข้ามา
5. ไม่ต้องคลิกติ๊กถูกตัวเลือกนี้ Organize my uploads into month- and year-based folders เพื่อให้เก็บภาพรวมไว้ที่เดียว ก็พอ ไม่ ต้องสร้างโฟลเดอร์แยกเป็นเป็นปี เป็นเดือน
6. ตั้งค่าเสร็จแล้วคลิก Save Changes


7. ตัวอย่างการใช้ภาพธัมเนลหรือภาพฟีเจอร์ประจำบทความ จะเป็นภาพขนาดกว้าง 200 Pixels


8. ตัวอย่างการกำหนดภาพขนาดปานกลาง แทรกภาพในตัวบทความ เป็นภาพขนาดความกว้าง 615 ภาพขนาดนี้เราจะใช้ วางใน เนื้อหาตามปกติ ซึ่งจะมีขนาดความกว้างใกล้เคียงกับขนาดเนื้อหาบทความ แต่ละธีมจะวางภาพได้ไม่เท่ากัน

 

สำคัญมาก

การตั้งค่าส่วนนี้สำคัญ เลือกธีมให้ตรงตามต้องการก่อน แล้วมาตั้งค่าเกี่ยวกับภาพ อย่าเปลี่ยนไป เปลี่ยนมา จะสร้างปัญหากับพื้นที่ เก็บไฟล์ในพื้นที่เว็บไซต์ เพราะเมื่อมีการอัพโหลดไฟล์ภาพเพียงไฟล์เดียว ระบบจะสร้างภาพอีกหลายเท่าตัว ทำให้พื้นที่เต็มเร็ว โดยใช่ เหตุ เลือกธีมให้ถูกใจแล้วมาตั้งค่าส่วนนี้เป็นลำดับสุดท้าย ก่อนใช้งานจริง