การตั้งค่าส่วนนี้จะเป็นเรื่องการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้เข้าชมเว็บไซต์กับเจ้าของเว็บไซต์ เช่น การแสดงความคิดเห็นในบทความ การส่งอีเมล์สอบถาม การจัดการกับความเห็นของผู้ที่แสดงความคิดเห็น เป็นต้น

การยินยอมให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์ได้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น เป็นเรื่องดี ส่งผลให้คนเข้าชมเว็บไซต์มากขึ้น แต่ก็ต้องเหนื่อยกับ การตอบคำถาม ตอบความเห็น จัดการกับความเห็น ซึ่งมีทั้งดีและก่อกวน หากไม่มีเวลาดูแลหรือต้องการฝึกทำเว็บไซต์เท่านั้น ก็ไม่ควร เปิดใช้งาน ควรปิดไม่ให้มีการติดต่อหรือแสดงความคิดเห็นในเว็บไซต์ เพราะคงไม่ดีแน่ หากมีใครหลายคนมาแสดงความคิดเห็นทาง ลบหรือโพสต์ข้อความไม่ดี ทำให้เจ้าของเว็บไซต์หรือบุคคลอื่นเสียหาย อาจจะเป็นเรื่องขึ้นโรงขึ้นศาลกันได้
1. คลิก Settings >> Discussion
2. กรณีที่ต้องการปิดการใช้งาน ในส่วน การตั้งค่าเริ่มต้นของบทความ (Default article settings) ให้คลิกเอาถูกหน้า Allow... ทั้ง 2 ข้อ
3. กรณีให้แสดงความคิดเห็นได้ ก็คลิกติ๊กถูก (Allow people to post comments on new articles) อนุญาตให้ผู้เยี่ยมชมสามารถ แสดงความเห็นบนบทความใหม่
4. ในส่วน Other comment settings ให้ตั้งค่าเกี่ยวกับคอมเมนต์ หรือการแสดงความคิดเห็น แนะนำให้ยกเลิก ไม่ติ๊กถูก หากไม่มีเวลา ดูแล
5. ทั้งนี้ก็ต้องกำหนดค่าอื่นๆ เกี่ยวกับการแสดงความเห็นด้วยเช่น Before a comment appears ผู้ควบคุมเว็บไซต์ต้องอนุม้ติก่อนหรือ ไม่จึงจะแสดงความเห็นบนหน้าจอได้ เสร็จแล้วเลื่อนหน้าจอลงด้านล่าง แล้วคลิก Save Changes

 

หากจะตั้งค่าส่วนนี้ แนะนำให้ใช้ปลั๊กอิน Facebook Comment จะดีกว่า