ตั้งค่าเกี่ยวกับการแสดงเนื้อหาในหน้าแรก การแสดงจำนวนบทความหรือจำนวนโพสต์  ตั้งค่าแสดงบทความใดค้างไว้ในหน้าแรก ไม่มีการขยับ

1. คลิก Settings>>Reading หรือ การอ่าน
2. เลือกการแสดงบทความในหน้าเว็บไซต์ Front page displays โดยจะมี 2 ตัวเลือก คือ Your latest posts จะแสดงบทความล่าสุด หรือโพสต์ล่าสุด แสดงบนสุด โดยแสดงจำนวน 10 บทความ (Blog pages show at most) การตั้งค่ามาตรฐานจะใช้ตัวเลือกนี้
3. อาจจะแสดงบทความโดยเลือกแบบหน้าที่คงที่โดยเลือกบางหน้าหรือบางเรื่องมาแสดงเท่านั้น
4. การแสดงหน้าที่คงที่ จะแสดงเพียงบทความเดียวเท่านั้นในหน้าเว็บไซต์และไม่มีการเลื่อนหรือขยับ การใช้บทความลักษณะนี้ เหมาะสำหรับหน่วยงาน บริษัทมากกว่า เน้นทำเว็บเพื่อเผยแพร่ข้อมูล หรือขายสินค้า เพราะถ้าเปลี่ยนบ่อยๆ จะทำให้ลูกค้างง สับสน เหมือนจัดของในร้าน เปลี่ยนที่ทุกวัน ลูกค้าก็หาสินค้าไม่เจอ
5. ตั้งค่าการแสดงจำนวน Feed หรือการดึงบทความที่ดึงมาจากเว็บอื่น นำมาแสดงในเว็บไซต์ของเรา เช่น 10 บทความ
6. ตั้งค่าการอนุญาตให้เสริจเอ็นจิ้นค้นพบเว็บไซต์ของเราหรือไม่ ถ้าคลิกติ๊กถูก Discourage ... จะไม่อนุญาตให้ Google, Yahoo, Bing ฯลฯ เข้ามาเก็บข้อมูล การทำเว็บไซต์จริง ห้ามคลิกติ๊กถูก
7. เสร็จแล้วคลิก Save Changes