Site Name จะเป็นชื่อเว็บไซต์และสโลแกนเว็บไซต์ ซึ่งข้อมูลส่วนนี้ พวก Seach Engine อย่าง Google, Yahoo หรือ Bing จะเข้ามา เก็บไปไว้ใช้แสดงผล เวลามีคนค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับเว็บไซต์ของเรา พิมพ์คำค้นหาที่สอดคล้องหรือพิมพ์ชื่อเว็บไซต์ของเรา ข้อมูลส่วนนี้ ก็จะแสดงผลในหน้าค้นหาของ Google

1. ตัวอย่างผลการค้นหาผ่าน Google กรณีมีคนค้นหาด้วยชื่อเว็บไซต์ของเรา เช่น rodusedcar โปรแกรมจะแสดงชื่อเว็บไซต์หรือ Site Name และคำโปรยเว็บไซต์ การเขียนให้น่าสนใจ น่าอ่านจะช่วยเพิ่มจำนวนผู้เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ให้มากขึ้นได้
2. ข้อมูลที่พวก Google, Yahoo หรือ Bing จะนำมาแสดงในผลการค้นหา ก็จะมีชื่อเว็บไซต์ สโลแกนเว็บไซต์และลิงค์ไปหาเว็บไซต์นั้นๆ
3. คำโปรยเว็บไซต์ต้องเขียนให้อ่านแล้วดึงดูด น่าคลิกเข้าไปอ่าน แต่ก็ไม่ชวนเชื่อ เกินจริง


4. การตั้งค่าชื่อเว็บไซต์และสโลแกนเว็บไซต์ให้คลิก Settings>>General
5. หัวข้อเว็บหรือ Site Title ให้ใช้ชื่อเว็บไซต์ของเรา เช่น RODUsedcar.com
6. คำโปรยหรือสโลแกนเว็บไซต์ เขียนให้น่าอ่าน ดึงดูดความสนใจ
7. ข้อมูลเหล่านี้ ให้ศึกษาจากเว็บไซต์คู่แข่งเป็นแนวทางในการเขียน


8. การตั้งค่าอื่นๆ ในหน้านี้ สมัครสมาชิก (New User Default Role) หากเลือกติ๊กถูกก็จะเป็นการอนุญาตให้ผู้เข้าชมสามารถเข้าสมัคร เป็นสมาชิกเว็บไซต์ได้ โดยสามารถเลือกประเภทของสมาชิกเพิ่มเติมได้ในส่วน บทบาทหลักผู้ใช้ใหม่ การเปิดเว็บไซต์แล้วให้คนมาสมัคร เป็นสมาชิก แล้วมีการอนุญาตให้โพสต์ความคิดเห็นได้ ต้องพิจารณาให้ดีเสียก่อน เพราะหากไม่ค่อยมีเวลาตรวจสอบ ไม่มีเวลาที่จะมา ตอบปัญหา ก็ไม่ควรเปิด ไม่เช่นนั้น ข้อความขยะ ข้อความก่อกวน ประกาศ ข้อความไม่เหมาะสม ฯลฯ ที่เกิดจากการคอมเมนต์ อาจ เข้ามาเต็มเว็บแน่นอน ส่งผลให้เว็บทำงานช้าลงด้วย
9. คลิกเลือกภาษา ไทย หรือ English United Stated
10 เขตเวลาเลือกของไทย เลือก Asia และ Bangkok
11. รูปแบบวันที่เลือกตามต้องการ เน้นสั้นๆ เข้าไว้ เช่น 19/10/2016 (วันที่ 19 เดือน 10 ปี 2016)


12. เลือกรูปแบบ เวลา เช่น 9:22 am 13. คลิกเลือกวันเริ่มต้นของสัปดาห์เช่น วันอาทิตย์ (Sunday) 14. เสร็จแล้วคลิก Save Changes