หลังจากติดตั้ง WordPress ในครั้งแรกสุด โปรแกรมจะสร้างโพสต์หรือบทความตัวอย่างไว้หนึ่งบทความ ให้จัดการแก้ไขบทความนี้ หรือลบออกไปก่อน แนะนำให้ลบออกไปก่อน

คำแนะนำในการแก้ไขบทความ Hello World!

หลังจากติดตั้ง WordPress เสร็จแล้ว ก็จะสร้างบทความตัวอย่างชื่อ Hello World! และเมื่อเข้าเว็บไซต์ของเราก็จะพบบทความนี้ ซึ่ง ไม่เป็นเรื่องดี เพราะ Google จะเข้ามาเก็บข้อมูลและนำไปแสดงในผลการค้นหา

 

หลังจากติดตั้ง WordPress เสร็จแล้ว ผู้เขียนแนะนำให้ทำบทความจริงไว้ 1 บทความ ดังนั้น ก่อนจะทำเว็บไซต์ จะต้องเตรียมบท ความให้พร้อม อย่าลงมือทำเว็บไซต์ โดยที่ยังไม่มีบทความ ไม่เช่นนั้นก็ต้องทำบทความเกี่ยวกับเรา แล้วตั้งค่าให้แสดงในหน้าแรกไปก่อน ตามหัวข้อก่อนหน้านี้

 

ตัวอย่างการลบบทความตัวอย่าง Hello Wordld!

1. หลังจากติดตั้ง WordPress เสร็จแล้ว เมื่อดูหน้าเว็บไซต์ ก็จะแสดงบทความตัวอย่าง ชื่อ Hello World! ดังภาพตัวอย่าง

 


2. เมื่อจะเริ่มต้นทำเว็บไซต์จริงๆ ให้ลบบทความนี้ออกไป โดยคลิก Post>>All Posts
3. คลิกคำสั่ง Trash ใต้ชื่อบทความ