แดชบอร์ด (Dashboard) หรือแผงควบคุมหลักใน WordPress จะแสดงกรอบข้อความเพื่ออำนวยความสะดวกในการทำงาน ใช้งาน ดูสถานะการทำงาน หรืออื่นๆ ซึ่งบางอย่าง อาจจะเกะกะ รกหน้าจอ ดังนั้นจึงควรเปิดใช้งานเฉพาะที่จำเป็นจริงๆ

1. ที่คำสั่ง Screen Options คลิก V ชี้ลง
2. คลิกติ๊กถูกเพื่อแสดงหรือซ่อนส่วนประกอบต่างๆ บนหน้าจอแดชบอร์ดของ WordPress อาจจะแสดงแค่ At a Glance กับ Quick Draft เป็นต้น
3. คลิก ^ เพื่อซ่อนรายชื่อส่วนประกอบต่างๆ ใน Screen Options ไว้เหมือนเดิม