ไซค์ไอคอนหรือ Favicon (แฟ๊บไอคอน) เป็นภาพไอคอนขนาดเล็กที่จำเป็นจะต้องมีในเว็บไซต์ WordPress หรือเว็บไซต์แบบใดก็ ตาม เพื่อความง่ายในการแยกแยก เป็นเหมือนภาพประจำตัวของเว็บไซต์ กรณีเปิดเว็บไซต์ไว้หลายเว็บ โดยเฉพาะการใช้งานใน คอมพิวเตอร์

ตัวอย่างเมื่อเปิดใช้งานเว็บไซต์ เว็บเพจต่างๆ ในคอมพิวเตอร์ ค่อนข้างมาก เปิดหลายเว็บ เช่น
1. ไอคอนสีแดง เป็นของ Youtube
2. ไอคอนตัว G เป็นของ Google
3. ไอคอน ตัวยิ้ม เป็นของ Pantip.com
4. ไอคอน S สีแดง เป็นของ sanook.com

 

ตัวอย่างการทำภาพไซต์ไอคอนหรือ Favicon ด้วย PhotoScape

1. เข้าโปรแกรม PhotoScape แล้วคลิก จัดหน้า


2. พิมพ์ขนาดภาพไซต์ไอคอน เช่น 512 x 512 กว้าง 512 สูง 512 พิกเซ่ล
3. คลิก แก้ไข


4. ออกแบบไซค์ไอคอนตามใจชอบ ผู้เขียนใช้ R ตัวเดียว เน้นตัวใหญ่เต็มพื้นที่ เสร็จแล้วคลิก รวมภาพและวัตถุ
5. หากปรากฏกรอบข้อความ รวมภาพและวัตถุ ให้คลิกเลือก รวม ภาพและวัตถุ ในบริเวณที่เลือก แล้วคลิก ตกลง
6. คลิก บันทึก เพื่อเซฟภาพ


7. คลิกปุ่ม บันทึกเป็น
8. พิมพ์ชื่อภาพไซต์ไอคอนเช่น rodusedcar-favicon แล้วคลิกปุ่ม Save

 

การใส่ภาพไซค์ไอคอนหรือ Favicon ใน WordPress

หลังจากออกแบบไซค์ไอคอนหรือ Favicon เสร็จแล้ว เราก็จะนำภาพไปใช้กับเว็บไซต์ WordPress ดังนี้
1. เข้าระบบหลังบ้านเว็บไซต์ WordPress ของเรา แล้วคลิก Appearance>>Supra Theme Options
2. คลิกแท็บ General
3. คลิก Upload Now เพื่อไปเลือกภาพไซต์ไอคอนที่ได้ออกแบบไว้มาทำเป็นไซค์ไอคอน
4. คลิกเลือกภาพที่ต้องการ แล้วคลิก Open
5. ตั้งค่าเสร็จแล้วให้คลิก Save Changes