เว็บไซต์ WordPress จำเป็นต้องมีโลโก้เป้นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ซึ่งเราสามารถสร้างได้ง่ายๆ โดยใช้โปรแกรม PhotoScape หรือ ใครจะใช้โปรแกรมอื่นก็ตามแต่ความถนัด เช่น PhotoScape หรือ Illustrator

ตัวอย่างการทำโลโก้เว็บไซต์ง่ายๆ ด้วย PhotoScape

1. เข้าโปรแกรม PhotoScape แล้วคลิก จัดหน้า


2. พิมพ์ขนาดโลโก้ เช่น 260 x 80 กว้าง 260 สูง 80 พิกเซ่ล ขนาดโลโก้จะไม่นิยมใช้ขนาดใหญ่มากเกินไปนัก
3. คลิก แก้ไข


4. ออกแบบโลโก้เว็บไซต์ WordPress ตามต้องการ โดยจะต้องสร้างโลโก้ให้พอดีกับกรอบ แล้วคลิก รวมภาพและวัตถุ
5. หากปรากฏกรอบข้อความ รวมภาพและวัตถุ ให้คลิกเลือก รวม ภาพและวัตถุ ในบริเวณที่เลือก แล้วคลิก ตกลง
6. คลิก บันทึก เพื่อเซฟภาพ


7. คลิกปุ่ม บันทึกเป็น
8. พิมพ์ชื่อโลโก้เช่น rodusedcar-logo แล้วคลิกปุ่ม Save

 

การใส่ภาพโลโก้ใน WordPress

หลังจากออกแบบโลโก้เสร็จแล้ว เราก็จะนำภาพโลโก้ไปใช้กับเว็บไซต์ WordPress ดังนี้
1. เข้าระบบหลังบ้านเว็บไซต์ WordPress ของเรา แล้วคลิก Appearance>>Supra Theme Options
2. คลิกแท็บ General
3. คลิก Upload Now เพื่อไปเลือกภาพโลโก้ที่ได้ออกแบบไว้มาทำเป็นโลโก้หัวเว็บ

4. คลิกเลือกภาพที่ต้องการ แล้วคลิก Open
5. ตั้งค่าเสร็จแล้วให้คลิก Save Changes


6. ขนาดโลโก้ที่เหมาะสมจะต้องใช้ขนาด 259 x 59 Pixels ถ้าใหญ่กว่านั้น เมนูจะเลื่อนไปทางขวามือ ต้องลดขนาดโลโก้ให้เล็กลง