บทความอธิบายวิธีการปรับแต่ง WordPress ที่ติดตั้งในเว็บไซต์จริงในเบื้องต้น ต้องเข้าระบบอย่างไร มีอะไรบ้างที่จำเป็นต้องปรับแต่ง ก่อนจะเริ่มลงมือทำบทความลงบล็อก

 

การเข้าระบบหลังบ้านไปปรับแต่ง WordPress ในเว็บไซต์จริง

การปรับแต่ง WordPress จะทำผ่านระบบหลังบ้าน เพื่อปรับแต่งหน้าตาเว็บไซต์ ทำบทความ ติดตั้งปลั๊กอิน ธีม และจัดการเว็บไซต์ WordPress ของเรา

1. ตัวอย่างข้อมูลเว็บบล็อก WordPress หลังจากได้ติดตั้งในเว็บไซต์จริง การเข้าระบบหลังบ้าน เพื่อเข้าไปปรับแต่ง
WordPress ทำบทความ ฯลฯ ให้เข้าไปตาม URL ดังตัวอย่าง calendarpin.com/wp-admin/


2. กรณีเลือกเข้าระบบ อาจจะปรากฏหน้าจอให้พิมพ์ Username และ Password หรือเข้าระบบหลังบ้านให้ปรับแต่ง WordPress ทันที โดยแสดงหน้าจอดังภาพ


3. เมื่อเข้าระบบหลังบ้านของ WordPress แล้วจะปรากฏหน้าจอคล้ายตัวอย่าง การปรับแต่งจะมีรายละเอียดพอสมควร

 

ปรับแต่ง WordPress ก่อนจะเปิดใช้งานจริงต้องทำอะไรบ้าง

หลังการติดตั้ง WordPress เพื่อใช้งานจริง ในเว็บไซต์จริง จะมีรายละเอียดที่ต้องปรับแต่งพอสมควร เช่น
1. ตั้งค่า .htaccess ใน Wordpress
2. ตั้งค่า Site Name ใน Wordpress
3. ตั้งค่าลิงค์ถาวร ใน Wordpress
4. ตั้งค่า การสนทนา ใน Wordpress
5. ตั้งค่าทั่วไป ใน Wordpress
6. ตั้งค่า การอ่าน ใน Wordpress
7. ตั้งค่า ไฟล์สื่อ ใน Wordpress
8. ปรับแต่งหน้าจอแผงควบคุมใน Wordpress
9. ตั้งค่าโฟลเดอร์เก็บไฟล์ภาพ ใน Wordpress
10. ลบบทความตัวอย่างของ Wordpress
11. การเลือกธีมสำหรับ WordPress
11. ตั้งค่าผู้ใช้ใน Wordpress เพื่อความปลอดภัย

หลังจากได้ตั้งค่าต่างๆ เสร็จแล้ว ก็จะเริ่มลงมือทำบทความหรือทำโพสต์ การตั้งค่า ส่วนใหญ่จะทำเพียงครั้งเดียวเท่านั้นเอง