ภายหลังการติดตั้ง WordPress ในเว็บไซต์จริงเรียบร้อยแล้ว ให้เราเข้าไปสำรวจโฟลเดอร์และไฟล์ต่างๆ ของ WordPress ว่ามีอะไร บ้าง ตัวอย่างจะเป็นการใช้โปรแกรม Files Manager ในโปรแกรม DirectAdmin

1. ในหน้าจอโปรแกรม DirectAdmin ซึ่งเป็นโปรแกรมบริหารจัดการไฟล์ในพื้นที่เว็บไซต์ ให้คลิกที่ Files
2. คลิก Domains โฟลเดอร์นี้จะเก็บข้อมูลของทุกเว็บไซต์ที่ได้เพิ่มไว้ในพื้นที่
3. คลิกชื่อเว็บไซต์ที่ต้องการเข้าไปจัดการไฟล์ในนั้น เช่น calendarpin.com จะเก็บเฉพาะไฟล์ของเว็บไซต์นี้เท่านั้น
4. คลิกเลือกโฟลเดอร์ public_html ไฟล์ต่างๆ ในเว็บไซต์ของเราจะถูกเก็บไว้ในโฟลเดอร์นี้


5. จากนั้นก็จะพบกับโฟลเดอร์ของ WordPress เช่น wp-admin, wp-content และ wp-include
6. ด้านล่างจะเป็นไฟล์ต่างๆ ของ WordPress เช่น .htaccess รายชื่อโฟลเดอร์และไฟล์เหล่านี้ต้องจำให้ได้ เพราะบางไฟล์เราจะเข้ามา ปรับแต่งหรือแก้ไขการทำงานบางอย่าง
7. สามารถคลิกเพื่อเข้าไปดูในโฟลเดอร์ต่างๆ ได้ตามต้องการ ส่วนการออกให้คลิกที่ Up a Level
8. ส่วนด้านล่างจะมีคำสั่งจัดการกับไฟล์และโฟลเดอร์ภายในพื้นที่เว็บไซต์ของเรา ให้ศึกษาแต่ละคำสั่งอย่างละเอียดในภายหลัง
- Create Folder สร้างโฟลเดอร์ใหม่
- Create File สร้างไฟล์ใหม่
- ปุ่ม Delete ไว้ลบไฟล์