การติดตั้ง WordPress เพื่อไว้ใช้งานจริง เราจะติดตั้งไว้ในโฟลเดอร์ public_html แต่เราจะติดตั้งไว้ทดสอบ ทดลองใช้งาน ทดลอง ปรับแต่ง ก่อนจะไปทำในเว็บไซต์จริง ป้องกันการปรับแต่งจนเว็บพัง

 

1. การติดตั้ง WordPress ให้ติดตั้งไว้ 2 แบบ แบบแรกติดตั้งไว้ในโฟลเดอร์ public_html จะไว้ทำหน้าที่เป็นเว็บไซต์จริงๆ ใช้งาน จริงๆ ตัวอย่าง เว็บไซต์ rodusedcar.com เป็นเว็บไซต์จริง
2. การศึกษาการใช้งาน WordPress เพิ่มเติม บางครั้งเราไม่สามารถจัดการกับเว็บไซต์จริงได้ เพราะอาจจะทำให้เว็บพัง ก็แนะนำให้ติด ตั้งไว้ในโฟลเดอร์ใดๆ เพื่อไว้สำหรับศึกษา แก้ไขดัดแปลง ส่วนต่างๆ ก่อนจะไปปรับแต่งในเว็บไซต์จริงอีกที ตัวอย่างเว็บไซต์ rodusedcar.com/wptest ติดตั้ง WordPress ไว้ในโฟลเดอร์ wptest ไว้สำหรับปรับแต่ง ทั้งสองเว็บนี้จะไม่เกี่ยวข้องกัน

 

วิธีการติดตั้ง WordPress ไว้ทดสอบ

1. วิธีการติดตั้ง WordPress ไว้ทดสอบ ทดลองแก้ไข ให้สร้างโฟลเดอร์ ชื่อ wptest หรือชื่ออะไรก็ได้
2. จัดการอัพโหลดไฟล์ของ WordPress เข้าไปไว้ในโฟลเดอร์ดังกล่าว รอการติดตั้ง จากตัวอย่างได้ใช้ FileZilla ทำการอัพโหลดไฟล์ของ WordPress เข้าไปในพื้นที่เว็บไซต์

 

สร้างฐานข้อมูล MySQL สำหรับติดตั้ง WordPress ไว้ทดสอบ

1. การติดตั้งจำเป็นต้องใช้ฐานข้อมูล MySQL ให้เข้า DirectAdmin ก่อน แล้วคลิก MySQL Management
2. Create new Database


3. ป้อนข้อมูลลงไป เช่น
- Database Name ใช้ชื่อเหมือนกันได้ เช่น test
- Database Username ใช้ชื่อเหมือนกันได้ เช่น test
- Username Password ป้อนรหัสผ่านลงไป เช่น Ek$kd65Dje
- Cornfirm Password ป้อนรหัสผ่านให้เหมือนกันทั้งสองช่อง
4. คลิก Create


5. ข้อมูลที่ได้ ให้ก็อปปี้เก็บไว้ให้หมด ไว้นำไปใช้ต่อไป


เริ่มการติดตั้ง WordPress ไว้สำหรับทดสอบ

แก้ไขไฟล์ wp-config-sample.php
1. ในโปรแกรม DirectAdmin ให้คลิก Files
2. ดับเบิ้ลคลิก domains

 


3. ดับเบิ้ลคลิกชื่อเว็บไซต์ เช่น rodusedcar.com
4. ดับเบิ้ลคลิกเข้าไปในโฟลเดอร์หลักของเว็บไซต์ public_html


5. ใน public_html นี้ได้ติดตั้ง WordPress จริงไว้ จะเห็นว่าจะมีโฟลเดอร์ของ WordPress เช่น wp-admin, wp-content...
6. สำหรับไฟล์ WordPress เว็บไซต์สำหรับไว้ทดสอบการใช้งาน WordPress จะอยู่ใน wptest คลิกเข้าไปข้างใน


7. จะพบกับโฟลเดอร์และไฟล์ของ WordPress เลื่อนลงไปหาไฟล์ชื่อ wp-config-sample.php คลิก Rename เพื่อเปลี่ยนชื่อไฟล์


8. เปลี่ยนชื่อเป็น wp-config.php แล้วคลิก Rename


9. ไฟล์ที่ได้ให้คลิก Edit เพื่อเปิดไฟล์ขึ้นมาแก้ไข


10. แก้ไขบรรทัดดังตัวอย่าง DB_Name เป็นชื่อฐานข้อมูล MySQL ตามที่ได้สร้างไว้ในหัวข้อก่อนหน้า
11. DB_USER เป็นชื่อผู้ใช้
12. DB_PASSWORD รหัสผ่าน จะมี 3 รายการนี้ที่จะต้องแก้ไข
13. คลิก Save As...

 

เริ่มการติดตั้ง WordPress ไว้สำหรับทดสอบ
1. พิมพ์ชื่อเว็บไซต์เช่น rodusedcar.com/wptest จะต้องมีชื่อโฟลเดอร์ต่อท้าย เพราะไฟล์ของ WordPress อยู่ในนี้
2. ก็จะเข้าสู่หน้าจอติดตั้ง ให้คลิกเลือกภาษา เช่น English
3. คลิก Continue หรือ ต่อไป


4. ตั้งค่าต่างๆ ในการติดตั้ง เช่น Site Title หรือ หัวข้อเว็บ WordPress Test
5. Username เป็นชื่อผู้ใช้สำหรับเข้าไปปรับแต่งหลังบ้าน WordPress ตั้งชื่อให้จำยากๆ ป้องกันถูกแฮค ต้องมีทั้ง ตัวอักษร ตัวเลข และ เครื่องหมาย #$ ผสมด้วยกัน
6. Password รหัสผ่าน เช่นเดียวกัน ตั้งชื่อให้จำยาก ไม่ต้องไปจำ เพื่อป้องกันบล็อกถูกแฮค
7. ช่อง Your Email หรือ อีเมล์ของคุณ ให้พิมพ์อีเมล์ ลงไป
8. ในส่วน Search Engine Visibility หรือ การเข้าถึงการเสิร์ชเอ็นจิน ให้คลิกติ๊กถูก เพราะเราจะไว้ทดสอบเท่านั้น ไม่ต้องการให้ Google หรือเสิร์จเอ็นจินอื่นๆ เข้ามาเก็บข้อมูล
9. Install WordPress หรือ ติดตั้ง WordPress


10. การติดตั้งค่อนข้างเร็ว ให้ก็อปปี้ URL สำหรับเข้าระบบหลังบ้านเก็บไว้ก่อน ไว้เข้ามาแก้ไข ปรับแต่งเว็บบล็อกของเรา
11. หากต้องการเข้าใช้งาน ให้คลิก เข้าสู่ระบบ หรือ Login

 

สำหรับ WordPress ตัวนี้จะไว้สำหรับการทดลองใช้งาน ทดสอบต่าง หรือปรับแต่งบางอย่าง ก่อนจะนำไปปรับแต่งในเว็บไซต์จริง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายกับเว็บไซต์ของเรา