การติดตั้ง WordPress แบบทำเอง จะต้องสร้างไฟล์ฐานข้อมูล MySQL ก่อนดังนี้

 

1. เข้า DirectAdmin ใช้ช้อมูลตามที่ผู้ให้บริการเช่าพื้นที่เว็บไซต์ให้เรามาทางอีเมล์ เช่น เว็บไซต์สำหรับเข้าใช้งาน DirectAdmi, Username และ Password


2. หลังจากเข้า DirectAdmin ก็อาจจะแสดงหน้าจอนี้ กรณีมีเว็บไซต์มากกว่าหนึ่งเว็บไซต์ในพื้นที่เช่าทำเว็บเว็บไซต์ ให้คลิกเลือก เว็บไซต์ที่ต้องการ เช่น rodusercar.com


3. คลิก MySQL Management
4. คลิก Create new Database
5. คลิกและพิมพ์ชื่อฐานข้อมูล Username และรหัสผ่าน พิมพ์อะไรลงไป ก็ก็อปปี้เก็บไว้ด้วย เพราะจะต้องใช้ในการติดตั้ง WordPress ในหัวข้อถัดไป จำไม่ได้ จะเสียเวลากลับมาสร้างใหม่
dki6. เสร็จแล้วคลิก Create
7. จากนั้น คลิก Home กลับหน้าจอหลักของ Direct Admin

 

หมายเหตุ

ไม่ว่าจะเป็นการติดตั้ง WordPress แบบใดก็ตาม เรื่องฐานข้อมูลนั้นไม่ส่งผลใดๆ กับประเภทของการติดตั้ง ขอแค่ให้มีฐานข้อมูล WordPress ก็พอใจแล้ว