การติดตั้ง WordPress ด้วยตนเอง ต้องทำเองทุกขั้นตอน โดยจะทำการอัพโหลดไฟล์ของ WordPress เข้าพื้นที่เช่าทำเว็บไวต์ก่อน แล้วจึงทำการติดตั้งอีกที

1. ให้เข้าโปรแกรม FileZilla แล้วตั้งค่า FTP เพื่อเชื่อมต่อ ข้อมูลเหล่านี้ ทางผู้ให้บริการเช่าพื้นที่ทำเว็บไซต์จะส่งมาให้เราทางอีเมล์ หลัง จากได้สมัครใช้บริการแล้ว ตั้งค่าเสร็จแล้ว ให้คลิก QuickConnect เพื่อทำการเชื่อมต่อ
2. ในช่องซ้ายมือจะเป็นข้อมูลในคอมพิวเตอร์ของเรา ให้คลิกเลือกโฟลเดอร์ที่เก็บไฟล์ของ WordPress เอาไว้ ดังตัวอย่าง
3. ส่วนในข่องขวมือจะเป็นพื้นที่เว็บไซต์ ให้ดับเบิ้ลคลิกที่ domains ก่อน


4. ดับเบิ้ลคลิกชื่อเว็บไซต์ที่ต้องการอัพโหลดไฟล์เข้าไป เช่น rodusedcar.com
5. ดับเบิ้ลคลิกเข้าไปในโฟลเดอร์ public_html เป็นโฟลเดอร์หลักของพื้นที่เว็บไซต์จะต้องเอาไฟล์ของ WordPress มาไว้ในนี้
6. จากตัวอย่างในโฟลเดอร์ public_html ได้อัพโฟลดไฟล์ของ WordPress เข้ามาเรียบร้อยแล้ว


7. วิธีการอัพโหลดไฟล์ให้เลือกไฟล์ทั้งหมดในช่องซ้ายมือ ชี้ไฟล์ที่ได้เลือก แล้วคลิกขวาของเมาส์ คลิก อัปโหลด หรือ Upload


8. สร้างไดเรคทอรี่ไว้ติดตั้ง WordPress เพื่อทดสอบการใช้งาน แนะนำให้ติดตั้งแบบนี้ การติดตั้งในโฟลเดอร์ public_html ไว้ทำเว็บไซ์ จริง ส่วน wptest ไว้ติดตั้งเพื่อทดสอบ ทดลองปรับแต่ง เพราะการไปปรับแต่งในเว็บไซต์จริง อาจจะสร้างปัญหา ทำให้เว็บพังได้ คลิ กขวาของเมาส์ที่พื้นที่ว่างๆ ในฝั่งขวามือ แล้วคลิกคำสั่ง Create Directory
9. พิมพ์ชื่อไดเรคทอรี่ เช่น wptest แล้วคลิก OK
10. จะได้โฟลเดอร์ชื่อ wptest ให้ดับเบิ้ลคลิกเพื่อเข้าไปข้างใน


11. จัดการอัพโหลดไฟล์ของ WordPress เข้าไปในโฟลเดอร์ wptest ไว้ติดตั้งเพื่อทดสอบการใช้งาน ฝึกทำเว็บ WordPress

 

อัพโหลดธีมสำหรับ WordPress เข้าพื้นที่เช่าทำเว็บไซต์

ธีมที่ใช้ในบทเรียนนี้จะมีวิธีติดตั้งที่ต่างไปจากธีมส่วนใหญ่ของ WordPress ให้อัพโหลดเข้าพื้นที่ดังนี้
1. ในช่องทางขวามือเป็นพื้นที่เก็บไฟล์ของเว็บไซต์ให้คลิกเลือกโฟลเดอณ์ชื่อ themes อยู่ในโฟลเดอร์ wp-content และ themes ตามลำดับ
2. อัพโหลดเข้าไปทั้งโฟลเดอร์ ชี้เมาส์ที่โฟลเดอร์ supra คลิกขวาของเมาส์ แล้วคลิกปุ่มซ้ายที่คำสั่ง Upload
3. ตัวอย่างได้อัพโหลดมาแล้ว จะมีโฟลเดอร์ชื่อ supra อยู่ในพื้นที่เว็บไซต์ ส่วนการติดตั้งธีมจะต้องเข้าไปทำในระบบหลังบ้านของ WordPress