หากพื้นที่ให้เช่าทำเว็บไซต์ไม่มีโปรแกรมช่วยติดตั้ง WordPress ก็จำเป็นจะต้องทำเอง ติดตั้งเอง แบบทำมือ โดยจะเริ่มตั้งแต่การ ดาวน์โหลดโปรแกรมเอง อัปโหลดเข้าเว็บไซต์ แล้วจึงทำการติดตั้ง ซึ่งจะมีหลายขั้นตอนพอสมควร

 

การดาวน์โหลด WordPress

1. การดาวน์โหลด WordPress ให้ไปที่ wordpress.org/download/
2. คลิก Download Wofpress เวอร์ชั่นล่าสุด


3. ไฟล์ที่ได้จะเป็นไฟล์แบบ Zip ให้แตกไฟล์ซิพ จากตัวอย่างใช้โปรแกรม WinZip แตกไฟล์ซิพ 4. ไฟล์ที่ได้จะอยู่ในโฟลเดอร์ใหม่ เช่น wordpress-4.9 ให้ดับเบิ้ลคลิกเปิดดูข้อมูลข้างใน


5. รายชื่อโฟลเดอร์และไฟล์ต่างๆ ของ WordPress จะรายชื่อดังตัวอย่าง ต้องจำให้ได้ โฟลเดอร์และไฟล์เหล่านี้ เราจะทำการอัพโหล เข้าพื้นที่เว็บไซต์โดยใช้โปรแกรม FileZilla

 

การดาวน์โหลดธีมสำหรับ WordPress

บทเรียนสอนทำเว็บไซต์ด้วย WordPress นี้จะใช้ธีมของ Fthemes ให้ไปดาวน์โหลดธีมโดยไปที่
1. ไปที่ fthemes.com
2. คลิกและพิมพ์ชื่อธีม เช่น supra แล้วกด Enter แนะนำให้ใช้ธีมนี้ไปก่อน เมื่อเข้าใจดีแล้ว จะเลือกธีมแบบใดก็ทำได้ตามใจชอบ 3. คลิก Download Wofpress ธ๊ม


4. ดาวน์โหลดมาแล้วจะได้ไฟล์ชื่อ Supra.zip ให้แตกไฟล์ซิพ ก็จะได้โฟลเดอร์ชื่อ supra เราจะอัพโหลดเข้าพื้นที่เว็บไซต์ในภายหลัง

 

ธีมนี้ไม่เหมือนธีมอื่นของ WordPress ซึ่งติดตั้งง่ายกว่านี้มาก สามารถติดตั้งในเว็บไซต์ WordPress ของเราได้เลย