ตัวอย่างการติดตั้ง WordPress โดยเน้นการใช้โปรแกรมช่วยติดตั้งอัตโนมัติ ชื่อ Installatron Applications Installer ซึ่งมากับโปรแกรม DirectAdmin โปรแกรมบริหารจัดการเว็บไซต์ที่ทางผู้ให้เช่าพื้นที่ทำเว็บไซต์ส่วนใหญ่ในเมืองไทยนิยมใช้ กัน

 

ตัวอย่างการติดตั้ง WordPress ในเว็บไซต์จริงๆ

1. เมื่อเว็บไซต์ของเราสามารถใช้งานได้แล้ว เช่น calendarpin.com เมื่อเข้าชมครั้งแรก จะแสดงข้อมูลของผู้ให้บริการเช่าพื้นที่ทำ เว็บไซต์ ตามแต่การออกแบบของผู้ให้บริการแต่ละราย เป็นเว็บไซต์เปล่าๆ ไม่มีอะไรนั่นเอง


2. การติดตั้งโปรแกรม WordPress ให้เริ่มโดยเข้าระบบเว็บไซต์ก่อน แล้วคลิกเลือกชื่อโดเมนเนมที่ต้องการติดตั้ง เช่น calendarpin.com
3. คลิกคำสั่ง Installatron Applications Installer เป็นคำสั่งช่วยติดตั้ง WordPress ในเว็บไซต์แบบอัตโนมัติ


4. คลิกที่ Applications Browser
5. เลื่อนลงด้านล่าง คลิกเลือกโปรแกรมที่ต้องการติดตั้ง เช่น WordPress


6. โปรแกรมจะแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับโปรแกรม WordPress ที่เราจะติดตั้ง โดยจะเป็นรุ่นล่าสุดเสมอ (Current Version) ให้คลิก Install this application เพื่อเริ่มการติดตั้ง WordPress


7. ตั้งค่าต่างๆ เริ่มจากส่วนแรกก่อน Location จะให้เลือกโดเมนและเลือกโฟลเดอร์สำหรับเก็บไฟล์ของ WordPress ที่จะติดตั้งลงเครื่อง ช่อง Domain คลิกเลือกเว็บไซต์ที่ต้องการติดตั้ง เช่น calendarpin.com ห้ามเลือกโดเมนผิดอย่างเด็ดขาด ข้อมูลในเว็บไซต์อาจจะเสีย หายได้ ส่วนช่อง Directory ปล่อยว่าง ไม่ต้องพิมพ์อะไร ซึ่งจะเป็นการติดตั้งในตำแหน่งเริ่มต้นเว็บไซต์หรือโฟลเดอร์ public_html


8. เลื่อนไปยังส่วน Version เลือกรุ่นของ WordPress เลือกล่าสุด ตอนนี้จะเป็น 4.6.1
9. เลือกภาษา English หรือ Thai ได้ตามต้องการ
10. ค่าอื่นๆ ตั้งค่าตามตัวอย่าง


11. เลื่อนหน้าจอไปยังส่วน Settings เพื่อตั้งค่าเกี่ยวกับชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเข้าระบบ WordPress ช่อง Administrator Username ให้ก็ อปปี้ Username สำหรับเก็บไว้ก่อน
12. ช่อง Administrator Password ให้คลิก Show Password แล้วก็อปปี้รหัสผ่านเก็บไว้เช่นกัน จำยากไม่ต้องสนใจ ต้องใช้ยากๆ แบบนี้ ไม่งั้นการเจาะระบบเว็บไซต์อาจจะทำได้ง่ายๆ
13. ช่อง Administrator Email เป็นอีเมล์ของเรา ไม่ต้องแก้ไขใดๆ
14. ช่อง Website Title ชื่อเว็บไซต์ คลิกและพิมพ์ชื่อเว็บของเราเลย เช่น CalendarPin.com
15. ช่อง Website Tagline คลิกและพิมพ์สโลแกนสั้นๆ ของเว็บบล็อกของเรา
16. ค่าอื่นๆ ตั้งค่าไว้ตามตัวอย่าง


17. เลื่อนไปแถบสุดท้าย แล้วคลิก Install เพื่อทำการติดตั้ง WordPress


18. ระบบจะทำการติดตั้ง WordPress รอสักพัก
19. เสร็จแล้วจะแสดงข้อมูลการเข้าใช้งานเว็บบล็อก WordPress ที่ได้ติดตั้งเสร็จแล้ว ให้ก็อปปี้เก็บไว้

 

ดูหน้าตาเว็บบล็อก WordPress หลังติดตั้งในเว็บไซต์จริง

ภายหลังจากได้ติดตั้ง WordPress ในเว็บไซต์จริงเรียบร้อยแล้ว เราสามารถดูผลงานการติดตั้งได้โดย
1. ตัวอย่างข้อมูลเว็บบล็อก WordPress หลังจากได้ติดตั้งในเว็บไซต์จริง โลโก้ W จะหมายถึงเว็บไซต์ดังกล่าว ใช้ WordPress
2. การดูหน้าตาเว็บไซต์ ให้กดปุ่ม Ctrl ที่แป้นพิมพ์ค้างไว้แล้วคลิกที่ calendarpin.com/
3. ส่วนการเข้าระบบหลังบ้าน เพื่อเข้าไปปรับแต่ง WordPress ทำบทความ ฯลฯ ให้กดปุ่ม Ctrl ที่แป้นพิมพ์ค้างไว้แล้วคลิกที่ calendarpin.com/wp-admin/ ข้อมูลในข้อที่ 2 และข้อที่ 3 ให้ก็อปปี้เก็บไว้ให้ดี โดยเฉพาะข้อที่ 3 เพราะต้องใช้เวลาเข้าระบบไปปรับ แต่งเว็บ


4. หน้าตา WordPress หลังจากติดตั้งเรียบร้อยแล้ว ดูธรรมดามาก ขาวสะอาดหมดจดดังภาพ
5. หากต้องการหน้าตาบล็อกสวยๆ แบบนี้ ต้องติดตั้ง themes สำหรับ WordPress เพิ่มลงไป


6. กรณีเลือกเข้าระบบ อาจจะปรากฏหน้าจอให้พิมพ์ Username และ Password หรือเข้าระบบหลังบ้านให้ปรับแต่ง WordPress ทันที โดยแสดงหน้าจอดังภาพ

 

การติดตั้ง WordPress ในเว็บไซต์จริง ไม่ยาก อาจจะดูเหมือนมีหลายขั้นตอน แต่การทำงานจริงๆ จะคลิกไม่กี่ครั้ง และใช้เวลาไม่กี่ นาทีเท่านั้นเอง สิ่งที่จะต้องทำต่อไปจากนี้ ก็คือ การปรับแต่ง WordPress และทำบทความ โดยเฉพาะการทำบทความ หัวใจจริงของ การทำเว็บไซต์ ทำบล็อก อยู่ที่บทความ