การทำเว็บไซต์จำเป็นต้องติดตั้งโปรแกรมที่จำเป็น เช่น PhotScape ไว้สำหรับแต่งภาพ SeoNote ไว้สำหรับพิมพ์บทความ FastStone Photo Resizer ไว้สำหรับลดขนาดภาพและเปลี่ยนชื่อไฟล์ภาพจำนวนมาก และยังมีอีกหลายโปรแกรมที่จำเป็นจะต้องใช้

 

ตัวอย่างโปรแกรมที่จำเป็นสำหรับการทำเว็บไซต์

PhotoScape

โปรแกรมสำหรับแต่งภาพ แก้ไขภาพ เพื่อทำภาพประกอบบทความในเว็บไซต์ หรือใช้ในเว็บไซต์ เป็นโปรแกรมที่จำเป็นต้องใช้ ใช้ งานง่าย หลายคนนิยมใช้ทำภาพธัมเนลสำหรับบความ

SeoNote

โปรแกรมสำหรับพิมพ์เนื้อหาของบทความ ข้อดีของโปรแกรมนี้ที่ต่างจากโปรแกรมพิมพ์เอกสารทั่วไป ก็คือจะสามารถสร้างหมวด หมู่บทความได้ พิมพ์บทความแยกเป็นหมวดได้

FastStone Photo Resizer

โปรแกรมนี้ใช้สำหรับลดขนาดภาพจำนวนมากพร้อมกัน สะดวกในการทำภาพประกอบบทความ หรือการเปลี่ยนชื่อไฟล์ภาพพร้อม กันหลายๆ ไฟล์ และยังแต่งภาพได้อีกหลายแบบ สะดวกในการทำภาพประกอบเว็บไซต์

FileZilla

โปรแกรมที่จำเป็นสำหรับการอัพโหลดไฟล์เข้าพื้นที่เว็บไซต์ โปรแกรมนี้ขาดไม่ได้ จำเป็นต้องใช้

HyperCam, Camtasia, Proshow

โปรแกรมสำหรับทำวิดีโอ นำเนื้อหาบทความในเว็บไซต์ไปทำวิดีโอ ไว้ประชาสมัมพันธ์ เพื่อเพิ่มผู้เข้าขมเว็บไซต์

Audacity

โปรแกรมนี้ไว้สำหรับตัดแต่งเสียงเพื่อทำวิดีโอ ใช้วิดีโอช่วยประชาสัมพันธ์แนะนำเว็บไซต์ให้คนรู้จักมากยิ่งขึ้น

โปรแกรมที่เกี่ยวกับการทำเว็บไซต์ยังมีอีกหลายโปรแรม ซึ่งจะช่วยให้การทำงาน ทำบทความ ทำภาพประกอบมีความสะดวกมากยิ่ง ขึ้น