การทำเว็บไซต์คลิกโฆษณา เราสามารถทำครั้งเดียวได้ เช่น เขียนบทความ 1 เดือน ประมาณ 300 บทความ แล้วก็โพสต์บทความทั้งหมดลงเว็บไซต์ พร้อมกับตั้งเวลาให้แสดงบทความวันละบทความ หรืออาทิตย์ละ 5 บทความ หรือแสดงบทความทุกวันก็ได้ เป็นการทำงานแบบครั้งเดียว

 

การทำงานในลักษณะนี้จะไม่เหนื่อย เขียนบทความแล้วก็ตั้งเวลาโพสต์ อาจจะทำประมาณ 12 เว็บ แต่ละเว็บไซต์ตั้งเป้าหมายจะต้องหาเงินได้อย่างน้อย 300$ หรือปีละ 3600$ หรือ ประมาณ 100,000 บาทต่อปี หักค่าใช้จ่าย ค่าโดเมนประมาณ ค่าเช่าพื้นที่ทำเว็บไซต์ ก็จะเหลือกำไรมากพอสมควร อาจจะวางแผนเขียนบทความเว็บละ 1 เดือน แล้วตั้งเวลาโพสต์บทความลงเว็บไซต์

บางคนที่ทำเว็บไซต์หาเงินกับการคลิกโฆษณาแบบจริงๆ จังๆ จะวางแผนในลักษณะนี้ ทำหลายเว็บไซต์ มีการจ้างเขียนบทความ และทำบทความลงเว็บแบบอัตโนมัติ แล้วก็ปล่อยให้เว็บทำงานของมันไป ไม่ต้องไปทำอะไรมากนัก มีเวลาศึกษาหรือไปทำงานอย่างอื่น เมื่อก่อนจะมีโปรแกรมทำเว็บไซต์แบบอัตโนมัติ บางคนจึงมีเว็บไซต์หลักหมื่นเว็บได้ โดยทำงานเพียงไม่กี่คนเท่านั้น

การทำเว็บไซต์หาเงินกับการคลิกโฆษณา จะมีเครื่องมือช่วยทำงาน หากวางแผนบริหารจัดการอย่างดี ก็จะไม่เหนื่อยมากนัก เพราะกรณีของการทำบทความนั้น สามารถโพสต์ผ่านอีเมล์ได้ ส่งบทความเข้าอีเมล์ที่กำหนดไว้ ก็จะเป็นการทำบทความลงเว็บไซต์ทันที กรณีจ้างคนอื่นเขียนบทความ ก็จะค่อนข้างสะดวก เมื่อส่งบทความทางอีเมล์ก็จะเป็นการโพสต์ลงเว็บไซต์ทันที