การดูหน้าตาเว็บไซต์ในครั้งแรกหลังตั่งค่าเสร็จแล้ว เข้าเว็บไซต์ครั้งแรกหลังตั้งค่า

หลังจดโดเมนและเช่าพื้นที่ทำเว็บไซต์ ตลอดจนตั้งค่าจับคู่กัน และเว็บไซต์สามารถใช้งานได้แล้ว ทุกคนย่อมต้องการอยากจะเห็น เว็บไซต์ ของตนในครั้งแรกนั้นหน้าตาจะเป็นอย่างไร

 

1. เมื่อเว็บไซต์ของเราสามารถใช้งานได้แล้ว การเข้าชมเว็บไซต์ในครั้งแรก เช่น calendarpin.com จะแสดงข้อมูลของผู้ให้บริการเช่าพื้น ที่ ทำเว็บไซต์ ตามแต่การออกแบบของผู้ให้บริการแต่ละราย เป็นหน้าเว็บไซต์แบบเปล่าๆ นั่นเอง เพราะยังไม่ได้ทำอะไร


2. เว็บไซต์จะเริ่มดูดีขึ้น เมื่อได้ติดตั้งโปรแกรมสร้างเว็บไซต์ ติดตั้งธีมลงไป  หลังจากได้ติดตั้ง WordPress ลงไป แล้ว หน้าตาเว็บไซต์ก็จะเปลี่ยนไปทันที

ตัวอย่าง ธีมมาตรฐานของ WordPress

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวอย่างการติดตั้งธีมอื่นแทนที่ธีมมาตรฐานของ WordPress

ตัวอย่าง ธีมมาตรฐานของ WordPress