เมื่อจับคู่โดเมนและพื้นที่เว็บไซต์เสร็จแล้ว อาจจะต้องใช้เวลาประมาณ 2 วันเพื่อรอให้ระบบตั้งค่าให้เรา แต่ส่วนใหญ่จะใช้เวลาเร็วกว่านั้น อาจจะไม่ถึงชั่วโมง ก็จะสามารถเข้าใช้านเว็บไซต์ของเราได้

1. กรณีพิมพ์ชื่อเว็บไซต์ของเรา เพื่อเข้าใช้งานครั้งแรก จะแสดงข้อมูลของผู้ให้บริการเช่าพื้นที่ทำเว็บไซต์ คล้ายตัวอย่าง เราจะต้องลบ ออก แล้วติดตั้งโปรแกรมทำเว็บไซต์ด้วยตนเองอีกที


2. ตัวอย่างได้ติดตั้งโปรแกรมทำเว็บไซต์เรียบร้อยแล้ว เป็น WordPress เว็บไซต์ของเราก็จะมีหน้าตาเปลี่ยนไป ตามแต่ชนิดของ โปรแกรมทำเว็บไซต์ที่เราได้ทำการติดตั้งลงไป


3. ส่วนข้อมูลการเข้าใช้งานโปรแกรมจัดการเว็บไซต์ ซึ่งในไทยเรานิยมใช้ Direct Admin ข้อมูลจะอยู่ในอีเมล์ที่ทางผู้ให้บริการเช่า พื้นที่ ทำเว็บไซต์ให้เรามา
4. พิมพ์ข้อมูลเพื่อเข้าใช้งาน แล้วคลิก Log in เข้าระบบ


5. ก็จะเข้าสู่หน้าจอโปรแกรม Direct Admin หน้าตาคล้ายตัวอย่าง วิธีใช้งานจะกล่าวถึงในหัวข้อถัดไป

 

ติดตั้งโปรแกรมทำเว็บไซต์ในพื้นที่ทำเว็บไซต์

การติดตั้งโปรแกรมทำเว็บไซต์อย่าง WordPress, Joomla, SMF หรือโปรแกรมอื่นๆ ติดตามอ่านได้ในบทถัดไป การจดโดเมนและ เช่าพื้น ที่ทำเว็บไซต์ ก็จะมีรายการที่ต้องทำทั้งหมดตามนี้ สิ่งสำคัญก็คือข้อมูลการเข้าใช้งานที่จะต้องจำให้ได้ เช่น
1. ข้อมูลเข้าไปตั้งค่าโดเมน เว็บไซต์
2. ข้อมูลเข้าไปตั้งค่าพื้นที่เช่าทำเว็บไซต์
3. ข้อมูลเข้าไปจัดการไฟล์ในพื้นที่เว็บไซต์หรือ DirectAdmin