หลังจากได้จดโดเมนและเช่าพื้นที่ทำเว็บไซต์เรียบร้อยแล้ว ต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนสุดท้าย จะเป็นการจับคู่โดเมนเว็บไซต์ของเรากับ พื้นที่ เช่าทำเว็บไซต์ หากไม่ตั้งค่าก็จะใช้งานไม่ได้

 

1. ให้เข้าระบบจัดการโดเมนเว็บไซต์ก่อน แล้วคลิก Manage Orders>>List/Search Orders
2. คลิกชื่อเว็บไซต์ของเรา เช่น siamcamping.com


3. คลิกที่ Name Servers


4. ป้อนข้อมูล Name Server 1 และ Name Server 2 ตามข้อมูลในอีเมล์ที่ผู้ให้บริการเช่าพื้นที่ทำเว็บไซต์ให้เรามา
5. ข้อมูลจะมีลักษณะคล้ายตัวอย่าง ป้อนให้ถูกช่อง
6. คลิก Update Name Servers


7. เลื่อนหน้าจอไปยังส่วน DNS Management แล้วคลิก Manage DNS


8. คลิกแท็บ A Record แล้ว Add A Record ตามลำดับ


9. ป้อนข้อมูลลงในช่องตามตัวอย่าง ช่องแรก Host name ให้ปล่อยว่าง ไม่ต้องป้อนอะไรลงไป
10. ช่อง Destination IPv4 Address ป้อนหมายเลขไอพีลงไป ตามที่ผู้ให้บริการเช่าพื้นที่่ทำเว็บไซต์ให้เรามาทางอีเมล์
11. เสร็จแล้วคลิก Add Record


12. ตอนนี้จะมีรายชื่อเว็บเพิ่มเข้ามาแล้ว
13. คลิก Add a Record อีกครั้ง


14. ป้อนข้อมูลลงไปคล้ายกัน เพียงแต่ช่อง Host Name คราวนี้ให้พิมพ์ www ลงไป
15. คลิก Add Record


16. จะมีรายการเพิ่มเข้ามา 2 รายการดังภาพ เป็นอันเสร็จเรียบร้อย
17. คลิกปุ่ม X ปิดหน้าจอและออกจากระบบจัดการ โดเมนเว็บไซต์

 

ในพื้นที่เช่าทำเว็บไซต์จะสามารถเพิ่มโดเมนได้มากกว่าหนึ่งโดเมน ก็จัดการเพิ่มด้วยวิธีเดียวกัน กรณีมีหลายเว็บไซต์ ก็จะต้องเพิ่ม ด้วยวิ ธ๊เดียวกัน