หลังจากได้จดโดเมนเว็บไซต์แล้ว จำเป็นจะต้องตรวจสอบว่าใครเป็นเจ้าของตัวจริง เพื่อความมั่นใจว่า โดเมนเว็บไซต์เป็นของเราหรือไม่ โดยเฉพาะการจ้างคนจดโดเมนให้เรา บางคนถือโอกาสจดทะเบียนเป็นชื่อตัวเอง ซึ่งจะมีวิธี ตรวจสอบง่ายๆ ดังนี้

1. ไปที่เว็บ whois.com โดยพิมพ์ www.whois.com/whois/ขื่อเว็บ.com เช่น
www.whois.com/whois/rodusedcar.com


2. ข้อมูลที่แสดงขึ้นมา ให้ตรวจสอบชื่อเจ้าของโดเมน เป็นชื่อของเราหรือไม่ ข้อมูลต่างๆ จะต้องเป็นของเรา บางคนให้คนอื่นจดโด เมน ให้ ปรากฏว่า ไปจดเป็นชื่อของตัวเอง

 

ตอนนี้เราก็ได้โดเมนเว็บไซต์ของเราแล้ว แต่ยังใช้งานไม่ได้ จำเป็นจะต้องไปเช่าพื้นที่เพื่อเก็บไฟล์ของเว็บไซต์ อ่านในหัวข้อถัดไป