เมื่อได้จดโดเมนเว็บไซต์เรียบร้อยแล้ว ก็จะสามารถเข้าระบบไปจัดการโดเมนของเราได้ตามข้อมูลในอีเมล์ที่ผู้ให้บริการส่งมาให้เรา

1. สำหรับ hostinglotus.com ให้ไปที่ http://domain.hostinglotus.com/customer
2. พิมพ์อีเมล์ และรหัสผ่านลงไป แล้วคลิก Login เพื่อเข้าระบบจัดการโดเมน


3. คลิก Manage Orders >>List/Search Orders
4. ระบบจะแสดงรายชื่อโดเมนเว็บไซต์ทั้งหมดของเรา เช่น rodusedcar.com ที่เพิ่งจะจดโดเมนเพิ่มเข้าไป
5. คลิกไอคอนรูปผู้ใช้ มุมบนขวา แล้วคลิก Logout เพื่อออกจากระบบ