เว็บไซต์จะมีอายุใช้งาน 1 ปีเป็นอย่างน้อย ต้องจ่ายค่าโดเมนและค่าเช่าพื้นที่ทำเว็บไซต์ สำหรับเว็บไซต์หาเงินคลิกโฆษณานั้น ทำ รายได้ให้ทุกนาที จึงต้องตรวจสอบและต่ออายุก่อนจะหมดอายุ ห้ามพลาดอย่างเด็ดขาด

 

วิธีดูวันหมดอายุโดเมนเว็บไซต์

1. เราสามารถดูวันหมดอายุเว็บไซต์ได้ง่ายๆ โดย พิมพ์ whois.com/whois/ชื่อเว็บไซต์.com เช่น
whois.com/whois/rodusedcar.com
2. จากข้อมูลที่แสดงออกมานั้น จะหมดอายุวันที่ 27 เดือนพฤศจิกายน 2018 หรือปี 2561


3. นอกจากวันหมดอายุโดเมนแล้ว ก็ต้องตรวจสอบวันหมดอายุการเช่าพื้นที่ทำเว็บไซต์ด้วยเช่นกัน โดยตรวจสอบในอีเมล์ที่ มีการ ติดต่อกันเพื่อขอเช่าพื้นที่ในครั้งแรก วันที่เท่าไร ดูได้จากอีเมล์

สำหรับเว็บไซต์หาเงินกับการคลิกโฆษณา ในกรณีที่เว็บไซต์เริ่มมีรายได้แล้ว เรื่องการต่ออายุโดเมนและต่ออายุการเช่าพื้นที่ทำ เว็บไซต์เป็นเรื่องสำคัญที่ห้ามลืมอย่างเด็ดขาด เพราะเวลาทุกนาทีมีค่าจริงๆ เป็นเงินจริงๆ