หลังจากทำเว็บไซต์ไปสักพัก ก็จะมีการอัปโหลดไฟล์ต่างๆ ไปไว้ในเว็บไซต์ของเรา จึงจำเป็นต้องรู้วิธีตรวจสอบหรือดูขนาดพื้นที่เก็บ ไฟล์ของเราตอนนี้ ใช้ไปแล้วมากน้อยเพียงใด เหลือพื้นที่ว่างอยู่เท่าไร เพราะหากเหลือน้อยกจะได้เตรียมหาที่อยู่ใหม่ หรือเสียเงินไป เช่าพื้นที่ที่แพงขึ้น ให้พื้นที่เก็บไฟล์มากขึ้นเป็นต้น

 

การเข้า DirectAdmin

ข้อมูลส่วนนี้ทางผู้ให้เช่าพื้นที่ทำเว็บไซต์จะให้เรามา
1. ไปยังเว็บไซต์ DirectAdmin ของเรา
2. พิมพ์ Username และ Password เพื่อเข้าใช้งาน
3. คลิกเลือกเว็บไซต์ที่ต้องการดูข้อมูล กรณีมีเว็บเดียว จะไม่แสดงหน้าจอนี้ จะข้ามข้อนี้ไปเลย

 

วิธีดูข้อมูลพื้นที่เก็บไฟล์เว็บไซต์ของเรา

1. คลิก Files
2. คลิก domains


3. คลิกเลือกเว็บไซต์ที่ต้องการดูข้อมูล เช่น rodusedcar.com
4. จะพบว่าขณะนี้ ในพื้นที่เก็บไฟล์ public_html มีการ ใช้พื้นที่ไปแล้ว 270.8 MB ให้คลิกเพื่อเข้าไปดูข้างใน


5. โฟลเดอร์เก็บไฟล์ของ WordPress จะมีโฟลเดอร์ต่างๆ เช่น wp-admin, wp-content, wp-includes และไฟล์ต่างๆ ใน โฟลเดอร์ wp-content มีการใช้พื้นที่มากที่สุด ให้เข้าไปดูว่ามีการเก็บไฟล์อะไรไว้บ้าง
6. เมื่อเข้าไปข้างใน ก็จะพบโฟลเดอร์ย่อย ข้างใน ซึ่ง โฟลเดอร์เก็บไฟล์ plugins ถูกใช้มากที่สุด
7. โฟลเดอร์สำคัญที่จะต้องใส่ใจก็คือ uploads เพราะเป็นโฟลเดอร์เก็บไฟล์ ภาพประกอบบทความที่เราได้อัพโหลดเข้ามา โฟลเดอร์นี้ จะมีขนาดใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ ให้คลิกเข้าไปดูข้างใน


8. ในโฟลเดอร์ upload จะเก็บไฟล์ภาพประกอบบทความที่ได้อัพโหลดเข้าพื้นที่เว็บไซต์ ข้อเสียอย่างหนึ่งของ WordPress ก็ คือ เมื่อมี การอัพโหลดไฟล์ภาพเพียงไฟล์เดียว แต่ WordPress จะสร้างไฟล์เพิ่มไม่น้อยกว่า 5 ไฟล์ อัพโหลด 10 ไฟล์ ก็จะมีไฟล์ภาพ เพิ่มขึ้นอีก 50 ไฟล์ พื้นที่เก็บไฟล์ถูกใช้แบบเปลืองมาก ตัวอย่างไฟล์ที่อัพโหลดเข้ามาเช่น caraccessoriesguide2.jpg
9. แต่ โปรแกรมได้สร้างเพิ่มอีกมากถึง 6 ไฟล์ด้วยกัน หากใช้ปลั๊กอินที่เกี่ยวกับภาพมากเท่าใด ไฟล์ก็จะถูกสร้างเพิ่มมากเท่านั้น ทำให้ พื้นที่ ไฟล์เต็มเร็ว เรื่องนี้ต้องวางแผนให้ดี
10. คลิก Home เพื่อกลับหน้าจอหลัก หรือ Logout เพื่อออก