ระบบแคชจะเป็นเหมือนที่เก็บข้อมูลชั่วคราว โดยจะบันทึกเว็บเพจหรือบทความที่ถูกเปิดอ่านให้เป็นไฟล์เว็บเพจแบบ HTML ที่ไม่มี การ เปลี่ยนแปลง ซึ่งจะช่วยลดการทำงานของเซิร์ฟเวอร์ลงได้ เมื่อจะเริ่มทำบทความจริง เปิดใช้งานเว็บไซต์จริง ให้เปิดใช้งานปลั๊กอิน ประเภทนี้

 

ปลั๊กอินจัดการกับ Cache มีหลายตัวให้เลือก ในที่นี้จะเลือก WP Fastest Cache การติดตั้งปฏิบัติดังนี้
1. คลิก Plugins>>Add New
2. คลิกและพิมพ์ชื่อปลั๊กอิน เช่น cache หรือ wp fastest cache
3. คลิก Install Now เพื่อทำ การติดตั้ง
4. ติดตั้งเสร็จแล้ว ให้เปิดใช้งานโดยคลิก Activate การเปิดใช้งานขอย้ำนะครับ เปิดใช้งานเมื่อต้องการเปิดใช้งานจริง เริ่มลงมือทำ เว็บไซต์จริงๆ ในการทดสอบการทำงานของเว็บไซต์ ให้ปิดการทำงานของปลั๊กอินตัวนี้ไว้ก่อน เพราะไม่เช่นนั้นจะแสดงผล ไม่ถูกต้อง


5. ตั้งค่าต่างๆ ตามตัวอย่าง บางคำสั่งอาจะมีตัวเลือกให้ตั้งค่าเพิ่มเติม เช่น Update Post ให้ตั้งค่าตามตัวอย่าง แล้วคลิก OK


6. คำสั่ง New Post การสร้างโพสต์ใหม่ให้ตั้งค่าตามตัวอย่าง ในกรอบข้อความให้ตั้งค่าเพิ่มเติม แล้วคลิก OK


7. คำสั่ง Preload จะปรากฏกรอบข้อความขึ้นมา ให้ตั้งค่าตามตัวอย่าง แล้วคลิก OK


8. ตัวอย่างเมื่อตั้งค่าต่างๆ เสร็จแล้ว ให้คลิก Submit บันทึกการตั้งค่า


9. คลิกแท็ป Cache Timecut
10. คลิก Add New Rule
11. ตั้งค่าตามตัวอย่าง
12. คลิก Save

 

ระบบแคชจำเป็นสำหรับเว็บไซต์ WordPess เพื่อลดการทำงานของเซิร์ฟเวอร์ เพราะหากทำงานหนักเกินไป อาจจะถูกไล่ให้ไปใช้ บริการเช่าพื้นที่ทำเว็บไซต์ที่แพงกว่าเดิม