หลังจากได้ทำบทความลงเว็บไซต์เรียบร้อยแล้ว จำเป็นจะต้องมีการตรวจสอบว่า บทความในเว็บไซต์ของเรา ติดในผลการค้นหาของ Google หรือไม่ หากไม่ติดเลย ก็แสดงว่า Google คงจะให้คะแนนเว็บไซต์ของเรา เป็นเว็บไร้คุณภาพ เรื่องนี้สำคัญ บางคนทำเว็บไซต์อยู๋ เป็นปี เสียเวลาเปล่า เพราะไม่เคยตรวจสอบเลย

 

ตัวอย่างการตรวจสอบ

1. ก็อปปี้ชื่อบทความ ในเว็บไซต์ของเรา ไว้ก่อน


2. เข้า Google แล้ววางข้อความลงไป แล้วกด Enter 3. กรณี Google ได้เข้ามาเก็บข้อมูลในเว็บไซต์ของเรา ก็จะแสดงชื่อบท ความของเรา เป็นลำดับแรก และมีเนื้อหาที่เหมือนกับที่เราก็ อปปี้มาเพื่อค้นหา ดังภาพตัวอย่าง หากมีใครก็อปปี้บทความของเราไปใช้ ก็จะแสดงชื่อเว็บไซต์นั้นๆ ให้ตรวจสอบได้ทันทีเช่นกัน

 

หากค้นหาแล้วไม่พบบทความ เป็นเรื่องใหญ่ที่ต้องรีบแก้ไข

เรื่องนี้เป็นประสบการณ์ตรงที่เจอกับลูกค้าคนหนึ่ง ซึ่งทำเว็บไซต์ โดยเน้นก็อปปี้ ดัดแปลงบทความของคนอื่นมาใช้ เขียนบทความที่ ไม่ได้คุณภาพ Google จึงตัดเว็บนี้ออกไป ค้นหาไม่พบ บทความใดๆ นี่ก็เป็นวิธีตรวจสอบความมีคุณภาพของบทความ หรือเว็บไซต์ของ เราในสายตาของ Google อย่างง่ายๆ

ดังนั้นบทความไม่มีคุณภาพ บทความที่สั้นเกินไป บทความที่ไปลอกเว็บไซต์อื่น ไม่ต้องไปทำให้เสียเวลา เขียนบทความเอง หรือลง ทุนซื้อจะดีกว่า มีบทความเพียงไม่กี่บทความ ก็ยังดีกว่า เช่น เว็บนี้ มีไม่ถึง 10 บทความ แต่คำค้นหา ขับรถเป็นเร็ว ติดหน้าแรก