โปรแกรม DirectAdmin เป็นโปรแกรมบริหารจัดการ พื้นที่เช่าเว็บไซต์ จัดการไฟล์ในเว็บไซต์ จัดการฐานข้อฒูล MySQL ติดตั้ง โปรแกรม WordPress หรือโปรแกรมอื่นๆ เมื่อได้เช่าพื้นที่ทำเว็บไซต์ ก็จะได้ข้อมูลการเข้่าใช้งาน โปรแกรมจัดการเว็บไซต์จะมี 2 ค่าย หลักๆ เช่น DirectAdmin และ cPanel แต่ในเมืองไทยนิยม DirectAdmin มากกว่า

 

1. ตัวอย่างข้อมูลเข้าใช้งาน DirectAdmin ที่ทางผู้ให้เช่าพื้นที่ทำเว็บไซต์ให้เรามา จะคล้ายตัวอย่าง (ผู้เขียนได้แก้ไขไม่ใช่ของจริง ไม่ต้อง เอาไปทดลองใช้ แต่จะคล้ายแบบนี้)
2. เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตแล้ว พิมพ์ Username และ Password เพื่อเข้าใช้งาน


3. เมื่อเข้าระบบ DirectAdmin แล้ว ก็จะปรากฏหน้าจอดังภาพตัวอย่าง จะมีโปรแกรมหรือคำสั่งช่วยในการจัดการกับไฟล์ จัดการ ข้อมูล ในพื้นที่เว็บไซต์ที่เราได้เช่าไว้ เช่น - Files คำสั่งจัดการกับไฟล์ในพื้นที่เว็บไซต์ ลบไฟล์ ย้ายไฟล์ อัพโหลดไฟล์ ดาวน์โหลดไฟล์ สร้าง โฟลเดอร์ ฯลฯ
- Logout ออกจากระบบ เมื่อไม่ต้องการใช้งานแล้ว
- Domain Setup เพิ่มหรือลบโดเมนเนมเข้ามาในพื้นที่ เว็บไซต์ที่ได้เช่าไว้ อย่างแพ็คเกจนี้ สามารถเพิ่มโดเมนเนมได้ไม่จำกัดโดเมน
- Change Password คำสั่งเปลี่ยนรหัสผ่าน
ฯลฯ


4. ในส่วนนี้จะแสดงสถิติการใช้งาน เช่น
- Disk Space พื้นที่ทั้งหมด และพื้นที่ในเว็บไซต์ที่ได้ใช้ไปแล้ว เหลือว่างมากน้อย เท่าไร
- Bandwidth จำนวนการรับส่งข้อมูล รวมทั้งหมด
- E-Mail บัญชีอีเมล์ที่ได้สร้างไว้
- FTP Account ข้อมูล FTP แอ คเคาต์ สำหรับ ถ่ายโอนไฟล์ เข้าออก พื้นที่เว็บไซต์
- Databases ฐานข้อมูล MYSQL สำหรับแพ็คเกจนี้รองรับ 10 ฐานข้อมูล ขณะนี้ ยังไม่ได้ใช้งานแต่อย่างใด


5. คำสั่งต่างๆ ยังมีอีกหลายคำสั่ง จำเป็นต้องศึกษาการใช้งานอย่างละเอียด เพื่อให้รู้วิธีบริการจัดการข้อมูลในพื้นที่เช่าเว็บไซต์ของ เรา
- Domain Setup จัดการโดเมน เพิ่มโดเมนเช้าพื้นที่เว็บไซต์ หรือลบโดเมน
- Site Summary / Statistics / Logs สถิติการ เข้าชมเว็บไซต์
- Chane Password เปลี่ยนรหัสผ่านเข้า DirectAdmin
- FTP Management จัดการข้อมูล FTP สำหรับถ่ายโอน ไฟล์เข้าออกเว็บไซต์
- Login History ดูข้อมูลประวัติการเช้าระบบ
- Subdomain Management จัดการซับโดเมนเว็บไซต์ ตัวอย่าง โดเมนเว็บไซต์ชื่อ mthai.com ก็จะสามารถสร้างซับโดเมนเพิ่มได้ เช่น lotto.mthai.com
- DNS Management จัดการกับ DNS เพื่อชี้ ตำแหน่งโดเมนเว็บไซต์
- MySQL Management จัดการกับฐานข้อมูล MySQL ของโปรแกรมทำเว็บไซต์ WordPress, Joomla หรือ โปรแกรมอื่นๆ
- Support Center ศุนย์ให้ความช่วยเหลือ การใช้งาน
- Password Protected Directories ตั้งค่ารหัสผ่านให้กับ โฟลเดอร์หรือไดเรคทอรี่ที่เก็บไฟล์
- Installed Perl Modules ติดตั้งโปรแกรมเสริมให้ DirectAdmin
- FIle Manager โปรแกรม จัดการกับไฟล์ในพื้นที่เว็บไซต์ ลบไฟล์ เปลี่ยนชื่อ ก็อปปี้ ย้ายตำแหน่ง สร้างโฟลเดอร์ แก้ไขไฟล์ ซิพไฟล์ ฯลฯ - Create/Restore -- Backups จัดการสำรองเว็บไซต์หรือเรียกใช้งานเว็บไซต์ที่สำรองไว้
- E-Mail Management จัดการกับอีเมล์

 

หมายเหตุ

โปรแกรมบริหารจัดการพื้นที่เว็บไซต์ นอกจาก DirectAdmin แล้ว ก็ยังมีโปรแกรม cPanel ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นผู้ให้บริการเช่าพื้นที่ ชาวต่าง ชาติมากกว่า เช่น Godaddy, Hostgator เป็นต้น