ตั้งแต่ปี 2562 เป็นต้นไป จะเริ่มมีการตรวจสอบการเงินของคนทำอาชีพอิสระมากยิ่งขึ้น ละเอียดมากขึ้น เมื่อมีรายได้ การ วางแผนการเงิน โดยเฉพาะในเรื่องภาษีจึงเป็นเรื่องสำคัญมาก การตรวจสอบที่เข้มข้นจึงต้องเตรียมรับมือให้ดี ไม่เช่นนั้น อาจ จะหมดตัว เมื่อมีรายได้ ไม่ว่าจะทำงานอะไรก็ตาม จำเป็นต้องศึกษา อย่างน้อยจะต้องรู้ว่า งานที่ตัวเองทำนั้น จะต้องเสียภาษีแบบใด แม้จะไม่ถึงเกณฑ์ต้องเสียภาษีก็ตาม

การหาเงินเก่ง หาเงินได้มาก ไหนเลยจะสู้การบริหารเงินเก่ง แต่หากเป็นการทำธุรกิจส่วนตัวด้วยแล้ว จำเป็นต้องศึกษาใน หลายด้าน ที่เกี่ยวข้องกับภาษี ตัวอย่างเช่น

ศึกษาเรื่องภาษี ป้องกันเงินหายถูกสรรพากรเรียกเก็บ 

ด้วยระบบการตรวจสอบที่จะเข้มข้น มากขึ้นในอนาคต การตรวจสอบเส้นทางการเงินจึงเป็นเรื่องง่ายสำหรับกรมสรรพากร การมีเงินเข้าออก จึงต้องอธิบายที่มาของเงินได้ หรือมีหลักฐานเงินเข้าออก เพราะหากมีเงินเข้าค่อนข้างมาก อาจจะโดนเรียก เก็บภาษีย้อนหลัง รวมทั้งค่าปรับแล้ว อาจจะไม่เหลือเงินเลย สิ่งที่ควรศึกษาเช่น
1. รายได้สุทธิต่อปีที่จะต้องเสียภาษีอยู่ที่กี่แสนบาท เรื่องนี้จำเป็นจะต้องรู้ ผู้มีเงินได้ไม่เกิน 150,000 จะได้รับการยกเว้นไม่ ต้องเสียภาษี แต่หากมีเงินได้มากกว่านั้น สำหรับคนทำอาชีพอิสระแล้วก็จำเป็นจะต้องเก็บข้อมุลรายละเอียดให้ดี ทำธุรกิจแบบ ใด ก็ควรปรึกษาเรื่องการเสียภาษีให้ถูกต้อง
2. เมื่อมีเงินเข้าบัญชีจำนวนมาก สรรพากรอาจจะสั่งอายัดบัญชีธนาคารแล้วเรียกตัวไปคุย หากไม่มีหลักฐานในเรื่องรายได้ ก็มี โอกาสถูกปรับ และคิดภาษีย้อนหลัง รวมดอกเบี้ย
3. การทำอาชีพส่วนตัว ธุรกิจแต่ละประเภทจะคิดภาษีต่างกันไป บางอย่าง แม้จะมีรายได้หลักล้านบาท แต่ก็ไม่ถึงเกณฑ์ต้อง เสียภาษา ทำอาชีพแบบใด จึงต้องยื่นภาษีให้ถูกต้อง
4. วางแผนเรื่องบัญชีเงินฝาก แยกเป็น 2 ประเภท บัญชีส่วนตัวและ บัญชีทำธุรกิจ อย่าเอามาเกี่ยวข้องกัน เพราะเวลาโดน สรรพากรเรียกเข้าไปคุย หรืออายัดบัญชี ก็จะโดนทั้งหมด
5. ศึกษาเรื่องการใช้ประโยชน์จากการเสียภาษีในหลายๆ ด้าน โดยเฉพาะยิ่งมีเงินเข้ามามากเท่าไรก็ยิ่งจะต้องศึกษา เพื่อหา ทางป้องกันการเสียเงินให้สรรพากรเกินจริง อย่างบางคนรับจ้างโอนเงิน มีเงินเข้าบัญชีจำนวนมาก แต่หากไม่เก็บหลักฐาน ก็มัก จะถูกเรียกเข้าไปคุยและอาจจะต้องเสียค่าปรับ ตามมาด้วยการตรวจสอบภาษีย้อนหลัง มีโอกาสหมดตัวได้

 

การทำอาชีพอิสระ ในยุคนี้ ตั้งแต่ปี 2562 เป็นต้นไป จึงต้องให้ความสำคัญกับเรื่องของภาษีให้มาก อย่าหลบ อย่าเลี่ยง จะ สร้างปัญหาอย่างแน่นอน โดยเฉพาะผู้มีเงินเข้าจำนวนมาก หาโอกาสไปคุยกับสรรพากรหากยังไม่เข้าใจ เพื่อจะได้ทำให้ถูกต้อง